Activumelementen die geboekt worden op 'Vaste activa in aanbouw en vooruitbetalingen' (270000) zijn vanaf nu ook afschrijfbaar. Hiervoor hanteren we dezelfde werkwijze als andere vaste activa-rekeningen, namelijk dat deze in de activastaat terecht komen van zodra op deze grootboekrekening geboekt wordt (vanuit een aankoopfactuur, diverse post of via de historische import). De grootboekrekening 270009 zal voor nieuwe domeinen meteen gekoppeld worden als afschrijvingsrekening voor 270000.

Boekte je in het verleden activumelementen op 270000 om ze later via diverse post over te boeken? 

Geef deze elementen dan aan als ‘uitval/verlies’ in het jaar waarop de manuele overboeking van 270000 naar een andere activumrekening plaatsvond. Je dient hiervoor het boekjaar te heropenen. Een tip hierbij is om het boekjaar geblokkeerd te laten zodat enkel de Backoffice Controller van het domein (of een medewerker met de rol Portaal Backoffice Controller) nog wijzigingen aan kan brengen. 

Na het selecteren van ‘uitval/verlies’ negeer je het ‘Voorstel journaalposten', aangezien je deze elementen in het verleden reeds manueel overboekte. Vergeet de boekjaren hierna niet opnieuw af te sluiten. De overgeboekte elementen verdwijnen vanaf het boekjaar volgend op het jaar van uitval/verlies uit de afschrijvingstabel.