Stap 2 Historische import: Importeren transacties

Gewijzigd op Tue, 07 Dec 2021 om 09:22 AM

In deze stap importeren we de historieken vanuit het vorige softwarepakket in Yuki. Je kan er ook voor kiezen om de balans (al dan niet met resultatenrekening) te importeren. Je gebruikt hiervoor een CSV-bestand volgens een vaste layout qua kolombenamingen. Een voorbeeld vind je terug onderaan deze help pagina. CSV-bestanden maak je aan in Excel.

 

Het Yuki import formaat voor historische gegevens


Het importbestand moet een CSV-bestand zijn met de volgende kolommen met bijhorende waard


 Code grootboekrekening
 Verplicht    
Rekening code uit oude softwarepakket
 Omschrijving grootboekrekening
 Verplicht    
 
 Datum transactie
 Verplicht
 dd-mm-jjjj of d-m-jj, scheiding door - of /
 Referentie
 Optioneel
Factuurnummer of boekstuknummer
 Bedrag    
 Verplicht
 #####,## of ####.##,  geen duizendtal separator toegestaan 
 Omschrijving
 Verplicht
 
 Relatienaam
 Optioneel
 
 Relatiecode
 Optioneel
 


De eerste rij van het CSV-bestand moet de kolomtitels bevatten. Je kopieert deze best van het voorbeeldbestand dat je onderaan deze help pagina terugvindt. Zeer belangrijk: controleer of alle transactielijnen samen op nul vallen. Verder moet op elke transactiedatum debet gelijk zijn aan credit.


Wanneer het importbestand klaar is, dien je het te bewaren als Comma Separated Value (CSV gescheiden door lijstscheidingstekens).

In Yuki sleep je het CSV-bestand op het grijze vlak of klik je op het vlak om het bestand te uploaden. Er wordt nu een check uitgevoerd of het bestand aan alle technische vereisten voldoet. Zo zal Yuki foutmeldingen geven wanneer er verschillen zijn tussen debit en credit op éénzelfde datum. De knop ‘Repareer automatisch’ zorgt ervoor dat deze verschillen samen wegvallen op “Rekening onbekend”*. Daarna worden alle historische transacties geïmporteerd.


(*Deze wordt automatisch gecreëerd door Yuki. Echter dien je deze nog wel te koppelen in stap 4 van de wizard.)


LET OP! Je kan maar 1 CSV-bestand met historische transacties per administratie importeren. Zorg dus dat je een zo compleet mogelijk bestand hebt.   1. Import voorbereiden
  2. Importeren historische transacties
  3. Controleer of de import goed is verlopen
  4. Koppelen met rekeningschema Yuki
  5. Aanmaken boekingen
  6. Importeren klanten
  7. Importeren leveranciers
  8. Importeren vaste activa
  9. Completeer de import


Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren