Afschrijvingstabel instellen

Gewijzigd op Thu, 15 Sep 2022 om 04:24 PM

Het is mogelijk om de afschrijvingstabel te openen vanuit de Boekhouding tegel > Activa of vanuit de grootboekrekening zelf. Een boeking (factuur, diverse post of beginbalans) op een 2-rekening zal er voor zorgen dat een activum gecreëerd wordt. Ieder activum zal als aparte lijn weergegeven worden in de afschrijvingstabel waar je op kan afschrijven en indien nodig deze ook kan uitboeken door verkoop of verlies.


In ieder afschrijvingstabel hebben we de de Activum groepsinstellingen en Instellingen per activum die gedefinieerd moeten worden. Aan de hand van deze instellingen worden de afschrijvingen berekend en wordt bepaald op welke grootboekrekeningen deze geboekt moeten worden. 


Activum groepsinstellingenIn dit overzicht kan je de grootboekrekeningen definiëren die Yuki zal gebruiken om de afschrijvingen op te boeken. Voor de standaard 2-rekeningen in het MAR zullen deze al op voorhand ingesteld zijn. Bij de zelf aangemaakte 2-rekeningen dien je deze nog zelf aan te vullen:


 • Afschrijving
  unieke 2..9-rekening
  Afschrijvingen in kosten
  unieke 63-rekening
  Verkoop
  unieke 7-rekening

Belangrijk! Voor ieder investeringsrekening raden we aan om met unieke afschrijvingsrekeningen te werken gezien dit anders voor fouten zal zorgen in de automatische afschrijvingen met fouten in de afschrijvingstabel als gevolg!


In de activum groepsinstellingen kan je ook met standaardinstellingen voor alle elementen werken waarbij dezelfde criteria voor ieder element gehanteerd wordt (aantal afschrijvingsjaren, afschrijvingspercentage, restwaarde en startdatum afschrijvingen. Je kan dit ook per element afzonderlijk instellen (zie hieronder). 


Instellingen per activum

Indien de activuminstelling niet ingesteld staat, zal Yuki een rood uitroepteken tonen voor het element. Je kan voor ieder activum afzonderlijk de standaardinstellingen overrulen door te klikken op drie puntjes helemaal rechts. Het volgend scherm wordt geopend waar je de omschrijving, de startdatum afschrijving, de afschrijvingsmethode (Lineair of Degressief), het aantal afschrijvingsjaren of percentage en de restwaarde (in % of in €). 

  Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren