Stap 8 Historische import: Importeren vaste activa

Gewijzigd op Fri, 24 Feb 2023 om 02:48 PM

In deze administratie afhankelijke stap kunnen vaste activa en de daarop afgeschreven bedragen worden geïmporteerd. Gebruik hiervoor een CSV bestand in het onderstaande formaat. Let op dat de geïmporteerde afschrijvingstabel aansluit met de beginbalans.


Het Yuki import formaat voor vaste activa

Het importbestand moet een CSV bestand zijn met de volgende kolommen met bijhorende waarden :Code grootboekrekening  
Verplicht 
Moet een rekening zijn die gekoppeld werd aan een activum rekening in Yuki (in stap 4)
Omschrijving grootboekrekening
Optioneel
 
Omschrijving activum    
Verplicht

Referentie of nummer activum              
Optioneel    
 
Datum aanschaf
Verplicht
dd-mm-jjjj of d-m-jj, scheiding door - of /
Bedrag aanschaf
Verplicht 
#####,## of ####.##,  geen duizendtal separator toegestaan
Start afschrijving    
Optioneel 
dd-mm-jjjj of d-m-jj, scheiding door - of /
Afschrijvingsmethode
Optioneel 
Moet leeg zijn of "L" of "D" voor Lineair of Degressief
Afschrijving in jaren
Verplicht
Moet een geheel getal zijn, zoals 3, 5, 10, 33 etc. Voor afschrijving met 3%, gebruik 33 jaar.
Restwaarde*
Verplicht 
Moet 0,00 of groter zijn, maar niet groter dan bedrag aanschaf. Als je niet wenst af te schrijven, maak dit bedrag dan gelijk aan het aanschafbedrag
Reeds afgeschreven
Verplicht
Moet 0,00 of groter zijn, maar niet groter dan bedrag aanschaf restbedrag.  *LET OP! Met Restwaarde bedoelen we residuwaarde en niet de boekwaarde. De boekwaarde zal Yuki automatisch berekenen door ‘Reeds afgeschreven’ af te trekken van ‘Bedrag aanschaf’. Voor negatieve activumelementen (geactiveerde creditnota’s) zal je in de kolom ‘Restwaarde’ hetzelfde negatief bedrag moeten overnemen dat ook bij ‘Bedrag aanschaf’ staat. Je moet dit achteraf in Yuki niet gaan aanpassen, dat gebeurt automatisch.


Tijdens de import wordt een diverse postenboeking aangemaakt per activum. Tevens wordt voor de activa waarop reeds een bedrag werd afgeschreven een diverse post voor het cumulatief afgeschreven bedrag aangemaakt. Telkens wordt de “ 289999 Wachtrekening beginbalans activa” als tegenrekening gebruikt. Het saldo van de wachtrekening zou na deze import op 0,00 moeten staan. Is dat niet het geval, dan sloot de geïmporteerde afschrijvingstabel niet aan met de eindbalans of bent u vergeten de activumgroepsinstellingen in te stellen voordat stap 5 werd afgerond. In dit laatste geval ga je de activum-groepsinstellingen instellen en stap 3 verwijderen en opnieuw importeren (kies bij het verwijderen voor ‘Neen, alleen transacties’ zodat je het koppelen van het MAR en stappen 6 tot en met 8 niet opnieuw moet doen).  1. Import voorbereiden
  2. Importeren historische transacties
  3. Controleer of de import goed is verlopen
  4. Koppelen met rekeningschema Yuki
  5. Aanmaken boekingen
  6. Importeren klanten
  7. Importeren leveranciers
  8. Importeren vaste activa
  9. Completeer de import


Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren