Binnen Yuki is het mogelijk om de activa in één overzicht te presenteren en naar PDF te exporteren. De optie Activa vind je onder Boekhouding links in de kolom.Vanuit dit scherm kan je direct de activa per grootboekrekening afschrijven op basis van de voorgestelde journaalpost. Dit doe je door te klikken op het ">"-teken voor het grootboekrekeningnummer en de voorgestelde journaalpost per periode aan te maken.

Wil je in één keer de afschrijvingen boeken voor het hele jaar voor alle activa rekeningen kun je dit doen door op in de taakbalk op afschrijven te klikken, Yuki zal je om een bevestiging vragen en vervolgens de afschrijvingen boeken. Eventueel kan je ook hier een periode selecteren.
Indien je bovenaan in de grijze balk een bepaalde periode selecteert, krijg je per grootboekrekening een geel, groen of blauw vierkantje te zien.

  • Een geel vierkantje op het einde van de lijn wil zeggen dat er voor de geselecteerde periode nog geen afschrijvingen geboekt werden.
  • Wanneer je een blauw vierkantje ziet, wil dit zeggen dat er reeds afschrijvingen geboekt zijn in de geselecteerde periode maar nog niet voor de gehele periode. Je ziet de datum tot wanneer de afschrijvingen geboekt zijn in de kolom 'tot'.
  • Als je een groen vierkantje ziet, betekent dit dat voor de geselecteerde periode de afschrijvingen per datum volledig zijn.


Opgelet! Er wordt hierbij naar de datum van de boeking gekeken, klik altijd even door om te zien of je niet te vroeg de diverse boeking aangemaakt hebt.


Wil je de activastaat in een van/tot periode bekijken, dan kan je in de datumselectie de gewenste periode selecteren.Het overzicht zoals weergegeven op jouw scherm, kan je downloaden via de knop PDF rechts in de grijze balk. Indien je echter een overzicht wenst van alle activarekeningen met daarin elk actief element en de afschrijvingen daarop, kan je gebruik maken van de knop Print details in de grijze balk. Hierbij wordt er een nieuw scherm geopend waarin je de pdf kan opslaan.