Historische import

Historische import FAQ
Moet het resultaat in de te importeren beginbalans reeds verwerkt zijn?  Ja. Wat met vooruitbetaling van facturen? Deze koppel je aan 440000 in Yuki tijdens stap 4.  ...
Do, 16 Sep, 2021 at 1:31 PM
Historische import
Wens je een administratie vanuit een ander boekhoudpakket over te brengen naar Yuki, dan kan je historische cijfers (balans/resultatenrekening) importeren zodat je in het eerst...
Vr, 14 Jan, 2022 at 9:24 AM
Stap 1 Historische import: Import voorbereiden
Voordat je gaat importeren, dien je eerst onderstaande punten in orde te maken opdat het importproces vlot kan verlopen: Administratie-instellingen waar nodig aanvullen (aand...
Di, 7 Dec, 2021 at 9:21 AM
Stap 2 Historische import: Importeren transacties
In deze stap importeren we de historieken vanuit het vorige softwarepakket in Yuki. Je kan er ook voor kiezen om de balans (al dan niet met resultatenrekening) te importeren. J...
Di, 7 Dec, 2021 at 9:22 AM
Stap 3 Historische import: Controleer of de import goed is verlopen
In stap 3 toont Yuki alle transacties die in het importbestand stonden. Dit zou 1 op 1 hetzelfde moeten zijn. Indien de boekingen per datum niet in evenwicht zijn, zal Yuki ond...
Di, 7 Dec, 2021 at 9:23 AM
Stap 4 Historische import: Koppelen met rekeningschema Yuki
In deze stap dien je het MAR uit het oude pakket (links op het scherm) te koppelen aan het MAR in Yuki (rechts op het scherm). Ga als volgt te werk: Automatisch koppelen: D...
Di, 7 Dec, 2021 at 9:24 AM
Stap 5 Historische import: Aanmaken boekingen
Nu het importbestand compleet is en alle oude rekeningen gekoppeld zijn aan de Yuki-rekeningen, kan je de geïmporteerde transacties omzetten naar boekingen in Yuki. Je hebt 2 o...
Di, 7 Dec, 2021 at 9:25 AM
Stap 6 Historische import: Importeren klanten
Deze stap is administratie afhankelijk. Zijn er geen openstaande klanten, dan kan je direct door naar de volgende stap. In deze stap worden de openstaande klanten aangemaakt al...
Di, 7 Dec, 2021 at 9:25 AM
Stap 7 Historische import: Importeren leveranciers
Idem aan stap 6, maar dan voor leveranciers op de 440000-rekening. Deze stap is administratie afhankelijk. Zijn er geen openstaande leveranciers, dan kan je direct door naa...
Di, 7 Dec, 2021 at 9:26 AM
Stap 8 Historische import: Importeren vaste activa
In deze administratie afhankelijke stap kunnen vaste activa en de daarop afgeschreven bedragen worden geïmporteerd. Gebruik hiervoor een CSV bestand in het onderstaande formaat...
Di, 7 Dec, 2021 at 9:27 AM