Stap 6 Historische import: Importeren klanten

Gewijzigd op Fri, 24 Feb 2023 om 03:27 PM

Deze stap is administratie afhankelijk. Zijn er geen openstaande klanten, dan kan je direct door naar de volgende stap. In deze stap worden de openstaande klanten aangemaakt als boekingen in de vorm van de verkoopfactuur. Let op dat de geïmporteerde openstaande saldi aansluit met de grootboekrekening “Klanten” op de eindbalans. De eerste rij van het CSV-bestand moet de kolomtitel bevatten. Je kopieert deze best van het voorbeeldbestand dat je onderaan deze help pagina terugvindt.Het Yuki import formaat voor openstaande klanten

Het importbestand moet een csv bestand zijn met de volgende kolommen met bijhorende waarden:

                

Code grootboekrekening  
Verplicht 
Moet de rekening zijn die gekoppeld werd aan 400000 
Omschrijving grootboekrekening
Verplicht
 
Datum factuur
Verplicht
dd-mm-jjjj of d-m-jj, scheiding door - of / 
Openstaand bedrag                
Verplicht
#####,## of ####.##,  geen duizendtal separator toegestaan 
Omschrijving factuur
Verplicht
 
Referentie
Verplicht 
Factuurdatum of boekstuknummer 
Vervaldatum
Optioneel 
dd-mm-jjjj of d-m-jj, scheiding door - of /
Relatienaam 
Verplicht 
 
Relatiecode
Optioneel
Kan niet dezelfde zijn als Relatienaam 
Bankrekening
Optioneel 
 Een verkoopfactuur geef je in als een positief bedrag, terwijl je voor een creditnota een negatief bedrag ingeeft.

Probeer de domeingerelateerde relatienamen (niet hoofdlettergevoelig) te gebruiken in het importbestand zodat de openstaande facturen automatisch op de bestaande relatiekaartjes worden opgenomen. Mochten er dubbele relatiekaartjes zijn dan kunnen deze achteraf samengevoegd worden.Tijdens de import van het bestand wordt direct per regel een verkoopfactuur aangemaakt op de datum van de factuur. Deze facturen kan je (ook onderling) gaan afpunten met betalingen, creditnota’s en andere facturen op dezelfde relatie. Als tegenrekening wordt de wachtrekening “beginbalans klanten” gebruikt. Als alles goed gaat, valt deze rekening op 0,00. Is dit niet het geval, dan was er geen aansluiting tussen de grootboekrekening “Klanten” op de eindbalans en het saldo van alle openstaande klanten volgens het apart opgeladen bestand.  1. Import voorbereiden
  2. Importeren historische transacties
  3. Controleer of de import goed is verlopen
  4. Koppelen met rekeningschema Yuki
  5. Aanmaken boekingen
  6. Importeren klanten
  7. Importeren leveranciers
  8. Importeren vaste activa
  9. Completeer de import


Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren