Historische import FAQ

Gewijzigd op Wed, 16 Aug 2023 om 03:36 PM

Moet het resultaat in de te importeren beginbalans reeds verwerkt zijn? 

Ja.


Kan ik mijn beginbalans opdelen (bijvoorbeeld in 12 maanden) zodat ik historische vergelijkingen in maanden kan doen?

Ja, je kan in plaats van de eindsaldi op balansdatum ook alle grootboekhistorieken van voorbije jaar/jaren importeren.

Je gebruikt nog steeds eenzelfde CSV-bestand in stap 2 waar alle gewenste historieken instaan en zorgt ervoor dat debet en credit per maand in evenwicht zijn.


Wat met vooruitbetaling van facturen?

Deze koppel je aan 440000 in Yuki tijdens stap 4. 


Wat indien er een 411000-rekening aanwezig is?

Koppel deze aan de 411000-rekening, maar vergeet deze dan niet over te boeken per diverse post op de eerste dag van het boekjaar in Yuki naar 494900 en geef relatie Federale Overheidsdienst Financiën mee (enkel dan kan je deze RC gaan afpunten).        


Mijn afschrijvingen staan dubbel op de 2xxxx9-rekening. Wat nu?

Je kan de csv van de beginbalans in stap 3 er terug uithalen en de activum-groepsinstellingen daarna helemaal aanpassen. Uiteindelijk laad je in stap 3 de aangepaste beginbalans weer op.


Komt het totaalbedrag van alle 2xxxx9-rekeningen van de beginbalans/historieken (stap 2) overeen met het totaal van het reeds afgeschreven bedrag (stap 8)? 

       Zoniet, dan zijn de afschrijvingen van het laatste boekjaar wellicht nog niet opgenomen.  


Werd de creditcard in vorig pakket als leverancier geboekt?

In Yuki wordt dit geboekt als een bank. Je kan deze openstaande van rekening 440000 overboeken naar de 550090.


Zijn er verkoopfacturen geboekt met een datum vóór start van het eerste boekjaar in Yuki? 

Je kan deze snel terugvinden door in de historieken van de wachtrekening op Btw te sorteren (eerst op Documentviewer klikken). 


Zijn er aankoopfacturen geboekt met een datum vóór start van het eerste boekjaar in Yuki? 

Je kan deze snel terugvinden door in de historieken van de wachtrekening beginbalans leveranciers op Btw te sorteren (eerst op Documentviewer klikken).


Wat met eenmanszaken die geen dubbele boekhouding voeren? 

Importeer een "beginbalans" (stap 2) waarin je enkel vaste activumrekeningen (2...0 in debet) en geboekte afschrijvingsrekeningen (2...9 in credit) opneemt. Opdat je balans in evenwicht valt, vul je het verschil (boekwaarde van de activumelementen in min) in op een Excel-record dat RC Zaakvoerder is. Dit record zal je uiteindelijk koppelen aan 484000 in Yuki.
Stappen 6 (klanten) en 7 (leveranciers) sla je over, aangezien er geen dubbele boekhouding wordt gevoerd.
In stap 8 importeer je uiteindelijk de afschrijvingstabel van de eenmanszaak opdat Yuki de komende boekjaren correcte afschrijvingsposten kan voorstellen voor de reeds bestaande activumelementen.


Ik heb mijn beginbalans reeds ingegeven via diverse posten. Kan ik de openstaande klanten, leveranciers en/of afschrijvingstabel opladen met de historische import?

Ja, je zal dan wel een “balans” moeten inlezen in stap 2 (neem de kolomkoppen over van het voorbeeldbestand, definieer de nodig activumrekeningen/klantenrekening/leveranciersrekening), koppel deze rekeningen aan Yuki-grootboekrekeningen en importeer de openstaande klanten, leveranciers en/of afschrijvingstabel.


TIP: CSV heeft aparte kolommen voor dag/maand/jaar.

Maak gebruik van Excel-functies zoals =TEKST.SAMENV, =LINKS, =RECHTS, =DEEL of gebruik een ampersand om cellen samen te voegen.

Hier kies je best voor de optie “Plakken speciaal” - “Enkel waarden” zodoende dat de formule hierachter verdwijnt en enkel de waarden overblijven.


Excel tips

In onderstaande video geven we jullie enkele handige Excel tips om zo efficiënt mogelijk de historische import te kunnen uitvoeren.
Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren