Duplicaatmelding

Gewijzigd op Mon, 17 Jul 2023 om 01:05 PM

Het kan gebeuren dat je ondernemer éénzelfde factuur meerdere keren oplaadt. Bij het inlezen van de facturen zal Yuki controleren of het al dan niet om een duplicaat gaat. Hierbij zal de controle gebaseerd worden op volgende criteria: relatie, referentie, factuurdatum en factuurbedrag. Van zodra er 3 van de 4 criteria hetzelfde zijn, zal Yuki de duplicaatmelding tonen. Indien de combinatie relatie en referentie hetzelfde zijn, zal de duplicaatmelding ook getoond worden. 


Deze melding zal verschijnen van zodra je het document in de workflow opent. Dit zal enkel het geval zijn wanneer er reeds standaardwaarden gekend zijn voor de herkende relatie. Indien je tijdens het verwerken zelf nog enkele velden hebt aangepast, kan de duplicaatmelding na het bewaren of afhandelen van het document ook verschijnen. 


De duplicaatmelding ziet er als volgt uit:


 


Links zal het eerder afgehandeld document getoond worden en rechts het huidig document. Hierbij heb je nog de mogelijkheid om te controleren of het effectief om een duplicaat gaat. De opties die je krijgt zijn Bewaren, Verwijderen of Samenvoegen.  Door te kiezen voor Bewaren, zal Yuki de factuur alsnog doorboeken en zeg je dat het geen duplicaat is. Indien het wel om een duplicaat gaat, kan je kiezen om het tweede document te verwijderen of samen te voegen met de reeds ingeboekte factuur.
Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren