Het document vormt de basis voor de administratie. Documenten zijn geklasseerd in het digitale archief in kaften en tabbladen en eventueel in projecten. Yuki kent aan elk document een Type toe zoals Standaard, Aankoopfactuur, Rekeninguittreksel, etc. De gebruiker kan ook zelf nog tags toewijzen aan een document. Een document kan volgend bestandstype zijn: .pdf .jpg .png .docx .xlsx .csv etc. 


Document types

Volgende document types kan je in Yuki terugvinden:


Standaard document
Aankoopfactuur
 Verkoopfactuur

Rekeninguittreksel

Loonfiche

Kasafschrift

Declaratie
 Diverse post
 Financieel importbestand
 Kas importbestand
 Btw document