Yuki kan automatisch reeds geïmporteerde transacties markeren als 'duplicaat'. Dit kan echter ook manueel gedaan worden door rechts van de transactie te klikken op het vuilbakje. Het laatste kan voorvallen als er volgens de software niet voldoende criteria is om deze te markeren als duplicaat. 
Wanneer er een 'duplicaat' elektronisch afschrift wordt geïmporteerd (van dezelfde bankrekening over dezelfde periode) staat het niet in de workflow 'Te verwerken documenten'. De als duplicaat aangemerkte transacties kan je wel steeds terugvinden door naar Bank te gaan, vervolgens te klikken op Elektronische afschriften en tot slot op Dubbele regels.In het volgend scherm kan je deze transacties raadplegen en indien nodig opnieuw importeren door de transactie te openen en te klikken op Importeren