Offertes (Overzichten)

Gewijzigd op Thu, 12 May 2022 om 04:28 PM

Beweeg met je muis boven het icoon Verkoop in de navigatiebalk, klik op Offertes en selecteer vervolgens in het nu geopende scherm in het dropdownmenu de lijst Concepten.


In Yuki kan je een aantal werklijsten en overzichten bekijken van alle verzonden, openstaande en nog te factureren offertes.


De volgende werklijsten van de workflow van offertes zijn beschikbaar:De volgende overzichten van offertes zijn beschikbaar:

Conceptoffertes

In deze werklijst kan je alle offertes bekijken die aangemaakt zijn maar nog niet verzonden zijn naar je klanten. Deze conceptoffertes kunnen nog altijd aangepast en bewaard worden.Vanuit dit scherm kan een gebruiker:

 • een conceptoffert bekijken en/of aanpassen door te klikken op het onderwerp.
 • één of meer conceptoffertes selecteren om deze klaar te zetten voor verzending naar klanten. De facturen verdwijnen uit de lijst ‘Concepten’ en komen in de lijst ‘Klaar om te versturen' terecht. Je hebt ook de mogelijkheid om een of meerdere offertes te verwijderen

 • via de drie puntjeas achteraan het document bekijken, de relatie bekijken of de conceptofferte  verwijderen. 

TIP!

Om één offerte klaar te zetten voor verzending beweeg je met je muis boven de regel van de desbetreffende offerte en klik je op de knop Klaar om te versturen.


Klaar om te verzenden

In dit overzicht vind je alle te verzenden offertes terug. De offertedatum, de verzendwijze en/of het e-mailadres van een te verzenden offerte kan nog altijd worden aangepast en opnieuw bewaard worden. Indien er andere gegevens moeten worden gewijzigd zoals bijvoorbeeld een offerteregel dan is het mogelijk om de te verzenden offerte weer als een conceptofferte te bewaren. Vanuit dit scherm kan een gebruiker:


 • een te versturen offerte aanpassen door te klikken op het onderwerp. Het schermvoorbeeld wordt geopend waar je de mogelijkheid hebt om de offertedatum, de verzendwijze en/of het e-mailadres aan te passen. 
 • een of meerdere offertes selecteren om deze terug in concept te zetten of verwijderen. De offertes verdwijnen uit de werklijst ‘Klaar om te versturen’ en worden verplaatst naar de werklijst ‘Concepten’. 
 • klikken op de knop met de drie puntjes om het document of relatie te bekijken, de offerte te verplaatsen naar concepten of om deze te verwijderen. Verstuurde offertes

In deze werklijst kan je een overzicht bekijken van alle offertes die verstuurd zijn naar de klant een waarop de klant nog moet reageren. Vanuit deze lijst kan je: 

 • de status van de verstuurde offerte bijwerken 
 • bij het openen van de offerte meer acties uitvoeren zoals een taak aanmaken, een vraag stellen, een gebruiker attenderen, offerte kopiëren of opnieuw versturen
 • het document bekijken door te klikken op het onderwerp of via de knop met de drie puntjes  
 • klikken op de knop met de drie puntjes om het document of relatie te bekijken of de offerte te verwijderen

Klaar om te Factureren 

In dit overzicht vind je alle offertes terug die geaccepteerd zijn geweest door de klant maar nog moeten worden fefactureerd. Vanuit deze lijst kan je:

 • de offerte factureren door  
  • te klikken op het onderwerp van de desbetreffende offerte en vervolgens in het nu geopende scherm op de knop Genereer factuur
  • met je muis boven de regel van de desbetreffende offerte te bewegen en vervolgens te klikken op de knop Genereer factuur


De offerte zal hierdoor verplaatst worden naar de werklijst 'Te verzenden facturen'. Alle gegevens van de offerte worden overgenomen in het nu geopende scherm van een nieuwe verkoopfactuur. Hier kan je de gegevens nog wijzigen en/of aanvullen. 

De verkoopfactuur kan vervolgens worden bewaard als te verzenden factuur door te klikken op de knop Opslaan als 'Klaar om te versturen' of direct worden verwerkt in de administratie en worden verstuurd naar de klant. In het laatste geval wordt de status van de offerte 'Gefactureerd':

 • het document bekijken door te klikken op het onderwerp of via de knop met de drie puntjes  
 • klikken op de knop met de drie puntjes om het document of relatie te bekijken of de offerte te verwijderen

Alle offertes

Dit overzicht omvat alle verstuurde, herziene, afgekeurde, nog te factureren en gefactureerde offertes. Bij ieder offerte zal bijhorende status getoond worden.


Vanuit deze lijst kan je via de drie puntjes naast het document:

 • het document bekijken (of door te klikken op het onderwerp)
 • de relatie bekijken

Offertehistorie

In dit overzicht vind je alle offertes terug die verwerkt zijn en verstuurd zijn naar je klanten.


Vanuit deze lijst kan je :

 • het document bekijken door te klikken op het onderwerp of via de knop met de drie puntjes  
 • klikken op de knop met de drie puntjes om het document of relatie te bekijken

Activiteitenlogboek offertes

In dit overzicht kan je alle activiteiten bekijken die door gebruikers zijn uitgevoerd met betrekking tot het versturen van offertes. Van elke verstuurde offerte wordt getoond op welke manier, door wie, op welke datum en naar welke klant de offerte is verstuurd.


Vanuit deze lijst kan je :

 • het document bekijken door te klikken op het onderwerp of via de knop met de drie puntjes  
 • klikken op de knop met de drie puntjes om het document of relatie te bekijken

Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren