In Yuki kan je een aantal werklijsten (workflow) en overzichten bekijken van alle onbetaalde en betaalde verkoopfacturen.

De volgende werklijsten van verkoopfacturen zijn beschikbaar:  Van de reeds verstuurde facturen kan je volgende overzichten raadplegen:

Ook de volgende overzichten van verkoopfacturen zijn beschikbaar:


In elke werklijst of overzicht kan een gebruiker:

 • een nieuwe factuur aanmaken
 • alle getoonde kolommen downloaden als een CSV-bestand (Excel) of kopiëren naar het klembord via de knop 
 • de weergave aanpassen door te filteren per administratie, kolommen toe te voegen met de knop 
   of een bepaalde kolom te sorteren (oplopend of aflopend).Conceptfacturen

In dit overzicht kan je een lijst bekijken van alle verkoopfacturen die zijn aangemaakt maar nog niet zijn afgehandeld/verstuurd. Alle gegevens van een concept verkoopfactuur kunnen nog altijd worden aangepast en opnieuw bewaard worden. Vanuit dit scherm kan een gebruiker:

 • een conceptfactuur bekijken en/of aanpassen door te klikken op het onderwerp.
 • één of meer conceptfacturen selecteren om deze klaar te zetten voor verzending naar klanten. De facturen verdwijnen uit de lijst ‘Concepten’ en komen in de lijst ‘Klaar om te versturen' terecht. Je hebt ook de mogelijkheid om een of meerdere facturen te verwijderen. 


 • de relatie bekijken door te klikken op de knop met de drie puntjes en vervolgens te selecteren voor Bekijk relatieKlaar om te versturen

In dit overzicht vind je alle te verzenden verkoopfacturen terug. De factuurdatum, de verzendwijze en/of het e-mailadres van een te verzenden factuur kan nog altijd worden aangepast en opnieuw bewaard worden. Indien er andere gegevens moeten worden gewijzigd zoals bijvoorbeeld een factuurregel dan is het mogelijk om de te verzenden factuur weer als een conceptfactuur te bewaren. Vanuit dit scherm kan een gebruiker:

 • een te versturen factuur aanpassen door te klikken op het onderwerp. Het schermvoorbeeld wordt geopend waar je de mogelijkheid hebt om de factuurdatum, de verzendwijze en/of het e-mailadres aan te passen. 
 • Een of meerdere facturen te selecteren om deze te verwerken, terug in concept te zetten of verwijderen

 • het document bekijken door te klikken op het onderwerp of via de knop met de drie puntjes  
 • klikken op de knop met de drie puntjes om het document of relatie te bekijken, de factuur te verplaatsen naar concepten of om deze te verwijderen. 

Achterstallige facturen


In Yuki kan je een lijst bekijken van alle achterstallige verkoopfacturen die in zijn geheel of gedeeltelijk nog niet betaald werden. De gegevens van een achterstallige factuur kunnen niet meer worden aangepast en opnieuw bewaard worden. 

Vanuit dit scherm kan een gebruiker:

 • één of meerdere facturen selecteren om handmatig een herinnering te versturen of om het versturen van een herinnering te blokkeren


Bij het kiezen voor Herinneren krijg je de mogelijkheid om ook het herinneringsniveau te wijzigen.

 • het document bekijken door te klikken op het onderwerp of via de knop met de drie puntjes  
 • klikken op de knop met de drie puntjes om het document of relatie te bekijken of desbetreffende factuur te blokkeren voor een herinnering. 


In dit overzicht kan je via onderstaande knoppen

 • een schermvoorbeeld van het document te tonen.

 • het document in de browser te openen.

 • het document te downloaden.Geblokkeerde facturen

In dit overzicht zie je alle verkoopfacturen waarvoor het verzenden van ene herinnering is geblokkeerd.  De gegevens van een geblokkeerde factuur kunnen niet meer worden aangepast en opnieuw bewaard worden. 


Vanuit dit scherm kan een gebruiker:

 • herinneringen inschakelen voor geblokkeerde facturen dit kan per factuur of in bulk door meerdere facturen te selecteren 
 • het document bekijken door te klikken op het onderwerp of via de knop met de drie puntjes  
 • klikken op de knop met de drie puntjes om het document of relatie te bekijken

Facturatiegeschiedenis


Dit overzicht omvat alle verkoopfacturen die zijn verwerkt en verstuurd naar je klanten. Vanuit dit scherm kan een gebruiker:

 • het document bekijken door te klikken op het onderwerp of via de knop met de drie puntjes  
 • klikken op de knop met de drie puntjes om het document of relatie te bekijkenActiviteitenlogboek


In dit overzicht zie je alle activiteiten die door gebruikers zijn uitgevoerd met betrekking tot het versturen van facturen en herinneringen. Van elke verstuurde factuur of herinnering wordt getoond op welke manier, door wie, naar welke klant en op welke datum de factuur of herinnering is verstuurd. Vanuit dit scherm kan een gebruiker:

 • het document bekijken door te klikken op het onderwerp of via de knop met de drie puntjes  
 • klikken op de knop met de drie puntjes om het document of relatie te bekijken

Bulk activiteit

Hier zie je een overzicht van alle verkoopfacturen die in bulk verwerkt en verstuurd zijn geweest naar de klanten.