Kasstaat importeren (CSV)

Gewijzigd op Tue, 28 Mar 2023 om 10:29 AM

De kasstaat kan geïmporteerd worden door middel van een CSV bestand. Yuki zal dit bestand automatisch herkennen en de kastransacties ter verwerking in de workflow plaatsen. Indien er reeds herkenningsregels werden aangemaakt, kunnen deze automatisch verwerkt worden.


Het CSV bestand moet voldoen aan het standaard CSV formaat zodat deze geïmporteerd kan worden. Deze kan je onderaan het artikel terugvinden. Het is belangrijk dat de kolommen en de volgorde van de kolommen hetzelfde zijn zoals deze van het voorbeeldbestand! Indien dat niet het geval is, zal Yuki het bestand niet herkennen. 


Dit bestaat uit volgende kolommen:

 • Grootboekrekening kas. Bepaalt in welk kasboek de kasstaat wordt geïmporteerd.
 • Kas omschrijving. Dient als check met de grootboekrekening kas. Als de omschrijving niet gelijk is aan die van de grootboekrekening dan wordt de import niet geaccepteerd. 

 • Transactie code. Dit kan handig zijn voor het gebruik van herkenningsregels om automatisatie te bevorderen. Dit veld mag maximaal 10 tekens bevatten. Is de code langer, worden alleen de eerste 10 tekens verwerkt. Optioneel.

 • Tegenrekening. De tegenrekening voor de opgegeven transactie. Dit kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld een relatiecode of grootboekrekening. Ook deze code kan gebruikt worden om herkenningsregels te maken. Maximaal 34 tekens.  Optioneel.

 • Naam tegenrekening. Naam van de relatie bijhorend bij de tegenrekening. Maximaal 34 tekens. Optioneel.

 • Datum transactie. De datum van de transactie moet in het volgende formaat zijn: dd-mm-jjjj.

 • Omschrijving. Omschrijving van de transactie. Maximaal 1024 tekens. 

 • Bedrag.  Positief voor transacties die het kassaldo verhogen, negatief voor transacties die het kassaldo verlagen. Er mag geen gebruik worden gemaakt van scheidingstekens voor duizendtallen.
 • Saldo kas.  Is de werkelijke waarde op de desbetreffende datum in het kasboek, nadat de transactie van die regel is verwerkt. Deze waarde is niet verplicht onder de volgende voorwaarden:
  • Indien een saldo is ingevuld dan moeten de transacties in chronologische volgorde zijn, waarbij de oudste transactie bovenaan staat en de jongste onderaan

  • Indien geen saldo is ingevuld, is de transactievolgorde ook niet van belang

  • Indien de saldo waarde niet consistent is ingevuld, m.a.w. bij sommige regels wel en bij sommige regels niet, dan worden lege waarden beschouwd als zijnde een bedrag van 0,00.

 • Projectcode en Projectnaam In te vullen bij gebruik van de functionaliteit Projecten.
  BELANGRIJK: Indien men in een domein NIET zou werken met de Projecten functionaliteit van Yuki, dan verwijder je de kolommen Projectcode en Projectnaam alvorens het bestand op te laden. Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren