Met het type Beginbalans is er de mogelijkheid om manueel de beginsituatie (eindbalans van het vorig boekjaar, openstaande klanten/leveranciers en afschrijvingen) in te voeren. 

Ga naar de BO-bol en kies daar links in het menu voor Diverse posten (onder het punt Acties).  Klik vervolgens op +BeginbalansDe manier van werken is gelijkaardig als het inboeken van een gewone diverse posten boeking. 

Deze diverse post heeft wel enkele bijzondere kenmerken:

 • Enkel een datum voor de startdatum van het eerste boekjaar in Yuki kan gebruikt worden.

 • Het is niet mogelijk om omzet en kostenrekeningen te gebruiken.

 • Het is niet mogelijk om rechtstreeks te boeken op grootboekrekeningen van een bankrekening of kas.

 • Er kan gebruik gemaakt worden van wachtrekeningen voor de openingsbalans.

  • Openstaande klanten: 400010 

  • Openstaand leveranciers: 440010

  • Bankrekening: 550090

  • Kas: 499200

  • Afschrijvingen: 289999

Het manueel inboeken van de beginbalans is enkel aan te raden voor kleine beginbalansen. Voor een grotere import raden wij de Historische import aan.