Start je als boekhoudkantoor met een nieuw portaal, volg dan eerst onderstaande stappen om gebruikers aan te maken, domeinen aan te maken, administraties in te richten en je klanten uit te nodigen om te starten met Yuki.


De eerste stappen met Yuki:

  1. Gebruikers binnen het kantoor (portaal) aanmaken
  2. Domein aanmaken
  3. Domein instellen
  4. Backoffice rollen toekennen of wijzigen
  5. Administratieprofiel instellen
  6. Administratie verder inrichten
  7. Klant (ondernemer) toegang geven tot domein
  8. Aangeleverde documenten en transacties verwerken