UBL staat voor Universal Business Language. Dit is een XML formaat van factuur-gegevens. UBL wordt gebruikt om facturen tussen bedrijven op een gestructureerde manier uit te wisselen. De UBL factuur zoals Yuki deze kan uploaden/ophalen en verwerken óf aanmaken en exporteren/versturen voldoet aan de standaard die internationaal is afgesproken.


Voor het verwerken van UBL facturen hoeft de gebruiker niets extra's te doen. Yuki herkent de UBL factuur en zorgt er voor dat PDF en UBL samen worden verwerkt zonder dubbele facturen te maken.

Yuki kan zelfs met behulp van de innovatieve IDR+ technologie UBL facturen uitsplitsen tot op regelniveau (factuurregels). De IDR+ technologie zit standaard in Yuki.


Yuki spreekt vloeiend UBLUitgaande kant (aanmaken en exporteren/versturen)

Yuki kan een verkoopfactuur met als bijlage een UBL factuur aanmaken en exporteren/versturen zodat klanten van Yuki gebruikers deze vervolgens in hun boekhoudpakket kunnen inlezen zodat handmatig invoerwerk niet nodig is. Dit wordt ook gebruikt voor factoring maatschappijen om facturen over te nemen van Yuki klanten.


Inkomende kant (aanleveren/uploaden of ophalen)

In plaats van een aankoopfactuur te scannen en in Yuki te herkennen om de factuurgegevens eruit te halen is het ook voor Yuki gemakkelijker om de gegevens in UBL te ontvangen. 


De UBL facturen kunnen afhankelijk van het type op de volgende manieren worden aangeleverd:

 • UBL facturen met een embedded (ingevoegde) PDF
  (De embedded PDF wordt hieruit gehaald en als document in Yuki zichtbaar gemaakt)
  • via e-mail (door jezelf of leveranciers) naar het e-mailadres van je administratie(s)
  • uploaden
  • via Dropbox
 • UBL facturen met UBL factuur en PDF als losse attachments
  (Deze worden dan automatisch tot één document in Yuki samengevoegd indien de bestandsnamen overeenkomen)
  • via e-mail (door jezelf of leveranciers) naar het e-mailadres van je administratie(s). 


De UBL facturen kunnen ook automatisch door Yuki worden opgehaald:

 • via de Sales webservice.  


Hieronder wordt de structuur beschreven van de UBL export van door Yuki verwerkte documenten. Het betreft de boekhoudkundige aankoop- en verkoopfactuur.


 


Structuur van UBL bericht (factuur)

De UBL structuur is zeer uitgebreid en kan veel logistieke data bevatten. Yuki gebruikt een zeer beperkte set die relevant is voor het voeren van een boekhouding. Op termijn zou dit nog wel uitgebreid kunnen worden wanneer hier functionele toepassingen voor relevant zijn. 

Voor een uitgebreide beschrijving van de beperkte set die Yuki gebruikt zie UBL factuur.


Onderstaand zie je de Top Level structuur van het UBL bericht. Hier zie je voornamelijk de paragrafen (CAC) binnen een factuur.

CBC betekent CommonBasicComponents (dus laagste niveau, de elementen) en CAC betekent CommonAggregateComponents (dus paragrafen).


<Invoice xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"

    <cbc:UBLVersionID>2.0</cbc:UBLVersionID>

    <cbc:ID>2015012</cbc:ID>

    <cbc:IssueDate>2015-01-10</cbc:IssueDate>

    <cbc:DueDate>2015-01-30</cbc:DueDate>

    <cbc:InvoiceTypeCode>380</cbc:InvoiceTypeCode>

    <cbc:DocumentCurrencyCode>EUR</cbc:DocumentCurrencyCode>

    <cac:AccountingSupplierParty>

    <cac:AccountingCustomerParty>

    <cac:PaymentMeans>

    <cac:TaxTotal>

    <cac:LegalMonetaryTotal>

    <cac:InvoiceLine>

</Invoice>