UBL

UBL beschrijving
UBL staat voor Universal Business Language. Dit is een XML formaat van factuur-gegevens. UBL wordt gebruikt om facturen tussen bedrijven op een gestructureerde manier uit te wi...
Wo, 28 Jul, 2021 at 11:56 AM
UBL instellingen
Aankoopfacturen Deze pagina beschrijft hoe je de UBL codes kan vertalen naar automatisch uitgesplitste boekingen. Indien je van een bepaalde relatie UBL/e-fff facturen ont...
Do, 9 Dec, 2021 at 4:27 PM
UBL factuur
De UBL factuur zoals Yuki deze kan inlezen en verwerken of kan produceren als bijlage bij de verkoopfactuur voldoet aan de standaard die internationaal is afgesproken. Ondanks ...
Wo, 28 Jul, 2021 at 11:56 AM
UBL: AccountingCustomerParty
Invoice. AccountingCustomerParty &nbsp;AccountingCustomerParty &nbsp;Debiteur &nbsp;<cac:AccountingCustomerParty> &nbsp;UBL Veld &nbsp;Omsc...
Wo, 28 Jul, 2021 at 10:54 AM
UBL: AccountSupplierParty
Invoice. AccountingSupplierParty &nbsp;AccountingSupplierParty &nbsp;Crediteur &nbsp;<cac:AccountingSupplierParty> &nbsp;UBL Veld &nbsp;Oms...
Wo, 28 Jul, 2021 at 10:58 AM
UBL: PartyLegalEntity
<cac:PartyLegalEntity> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <cbc:CompanyID schemeID="NL:KVK">12345678</cbc:CompanyID> </cac:PartyLegalEn...
Wo, 28 Jul, 2021 at 10:58 AM
UBL: Datatype Datum
De datum wordt vastgelegd volgens de&nbsp;ISO 8601 standaard formaat "JJJJ-MM-DD" bijvoorbeeld "2018-06-20".&nbsp;
Wo, 28 Jul, 2021 at 10:58 AM
UBL: InvoiceTypeCode
De Invoice Type Code wordt gebruikt om het type factuur aan te duiden.&nbsp;NES gebruikt een subset van&nbsp;UN/CEFACT Code List 1001 “Document Name Code” release 06B.&...
Wo, 28 Jul, 2021 at 10:58 AM
UBL: PaymentMeansCode
De PaymentMeansCode wordt gebruikt om de betaalwijze aan te duiden.  Code Omschrijving UBL standaard Omschrijving in Yuki  1 Betaalwijze niet gedefinieerd  - 10 ...
Ma, 29 Nov, 2021 at 7:18 AM
UBL: TaxCategoryCode "AE": Btw Verlegd
Btw verlegd toepassen op een (PDF)-factuur is eenvoudig, de Belastingdienst meldt hierover het volgende op haar website: “Verlegt u btw naar een andere ondernemer? Dan brengt u...
Wo, 28 Jul, 2021 at 10:58 AM