Boekhouding

Gewijzigd op Di, 28 Mrt, 2023 om 4:44 PM

Door te klikken op Boekhouding zal je de financiële monitor kunnen raadplegen. De monitor geeft je een up-to-date stand van zaken van onder andere de resultaten, omzet, bedrijfslasten, banksaldo en kasbalans. Via het linkermenu kan je een overzicht raadplegen van Omzet en Kosten, Bezittingen en schulden, Proef- en saldibalans, Activa, openstaande posten van de klanten en leveranciers, Btw- aangifte en het MAR. 
Overzichten


Bedrijfsmonitor

Een pagina met de belangrijkste indicatoren van je bedrijf, grafisch in beeld gebracht. Bekijk de ontwikkeling van de omzet, resultaat, het banksaldo, ouderdom van openstaande klanten en leveranciers, maar ook andere KPI's zoals werkkapitaal, solvabiliteit en rentabiliteit. Door te klikken op een grafiek kan je deze in detail bekijken. 


Omzet en kosten
Dit overzicht geeft je een meer gedetailleerd beeld over de omzet en kosten van de onderneming. Standaard zal het jaaroverzicht getoond worden maar je kan ook kiezen voor een verdeling per maand of vergelijking van meerdere jaren.


Bezittingen en schulden
Dit overzicht toont de balans en geeft een beeld waarin het bedrijf geïnvesteerd heeft, hoeveel vorderingen en schulden het nog heeft, en wat het vermogen van het bedrijf is. Ook hier kan je kiezen voor een jaaroverzicht, een periodeoverzicht en een vergelijking van boekjaren.


Proef- en saldibalans

Vanuit dit overzicht kunnen de individuele grootboekrekeningen gecontroleerd worden. Bij afsluit van het boekjaar kan de Backoffice controller van hieruit het boekjaar blokkeren en afsluiten. 


Activa

Een algemeen overzicht van de activa rekeningen. Dit kan in een PDF geëxporteerd worden alsook de gedetailleerde afschrijvingstabellen kunnen hier in PDF getrokken worden. 


Openstaande klanten en leveranciers
Bekijk hier in detail welke klanten of leveranciers nog facturen hebben openstaan. De overzichten zijn tevens op te vragen in de vorm van een lijst van openstaande facturen (per relatie), alle transacties (per relatie) of als een ouderdomsanalyse, waarbij per klant of leverancier de bedragen worden getoond die 30, 60 90 dagen of langer open staan.


RC personeel

Bekijk hier in detail voor welke werknemers er nog onkosten open staan. De overzichten zijn tevens op te vragen in de vorm van een lijst van openstaande salarisstroken of declaraties, of als een ouderdomsanalyse, waarbij per werknemer de bedragen worden getoond die 30, 60 90 dagen of langer open staan.


Btw-aangifte

Hier vind je een lijst van alle btw-aangiften die in het verleden werden verstuurd en de openstaande aangiftes. Van de lopende periode wordt permanent de aangifte bijgewerkt, zodat je al in de loop van de maand of het kwartaal kan zien hoe de btw-aangifte zich ontwikkelt.


Bewerken


Exporteren

In Yuki kan je financiële transacties eenvoudig exporteren in Excel formaat, CSV of PDF. Daarnaast zijn volgende specifiekere exports ook mogelijk: XAF-bestand, Accon, First en AFAS(IB). 


MAR

Het rekeningschema van het domein kan hier bekeken worden. Dit is een vaste schema waarbij extra grootboekrekeningen geactiveerd of gedeactiveerd kunnen worden. Het is ook mogelijk om een rekeningschema van een andere domein te kopiëren. 


Importeren (enkel beschikbaar voor backoffice en gebruiker met de rol 'Externe accountant')

In dit scherm kunnen financiële importbestanden opgeladen worden en kan de Historische Import functionaliteit gebruikt worden. Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren