Klik in de Verkoopinstellingen op E-mail verzendopties om het e-mailadres in te stellen vanwaaruit de facturen en herinneringen verstuurd moeten worden. Als de klant de e-mail eventueel beantwoord zal deze ook op dit e-mailadres ontvangen worden.


Door het e-mailadres in te vullen bij E-mail afkomstig van adres, zal Yuki vragen of het afzender e-mailadres gewijzigd mag worden. Kies hier voor Ja.Eenmaal gedaan zullen volgende opties getoond worden om de verstuur methode te bepalen. Meer informatie hierover kan je op volgende help pagina terugvinden.Klik nu op de knop Bewaren


Bij je verkoopinstellingen wordt nu het zojuist ingevoerde e-mailadres getoond, de status van je e-mailaccount staat echter nog steeds op 'Inactief'.


Na het instellen van het afzender e-mailadres zal er een e-mail naar verstuurd worden om deze te bevestigen. Eenmaal bevestigd, wijzigt de status van het e-mailadres in Yuki naar 'Actief'.Het oranje bolletje geeft aan dat de DNS records ('virtuele' mailserver van Yuki) nog niet correct zijn ingesteld. De DNS validatie toont nog foutmeldingen of waarschuwingen.