In Yuki is het mogelijk om via e-mail je verkoopfacturen, offertes en herinneringen naar je klanten te versturen.


Hiervoor dien je echter wel volgende e-mailinstellingen vast te leggen:

 • het afzender e-mailadres vanwaaruit je facturen en herinneringen verstuurd moeten worden (e-mailaccount)
 • via welke mailserver deze verstuurd moeten worden (e-mailconfiguratie) 
  • de 'virtuele' mailserver van Yuki
  • je eigen SMTP server (uitgaande mailserver).


Dit kan vastgelegd worden door naar de Instellingen van het domein te gaan en vervolgens te klikken op Verkoopinstellingen. Onder Factuuraflevering zal de optie E-mailverzendopties staan.


 

De status van je e-mailaccount kan actief of inactief zijn

 • Actief: er is een afzender e-mailadres ingevoerd dat door jezelf is bevestigd vanuit de desbetreffende e-mailaccount.
 • Inactief: er is nog geen afzender e-mailadres ingevoerd dat door jezelf is bevestigd vanuit de desbetreffende e-mailaccount.


De status van je e-mailconfiguratie wordt aangegeven door de kleur van het bolletje: 

Rood

 • het afzender e-mailadres is nog niet bevestigd door de gebruiker
 • of er zijn nog geen DNS records ingesteld voor de Yuki server (DNS records) 
 • of er zijn nog geen mailserver instellingen voor je eigen SMTP server ingevoerd.


Oranje

 • er zijn nog geen correcte DNS records voor de Yuki server ingesteld 
 • of de DNS validatie geeft nog fouten of waarschuwingen.


Groen

 • de correcte DNS records zijn ingesteld voor de Yuki server
 • of er zijn mailserver instellingen ingevoerd voor de eigen SMTP server.


Meer uitleg over het instellen van het e-mailadres en verstuurmethodes kan je op volgende pagina's terugvinden