Na in de lijst op een rekening geklikt te hebben zie je onderstaand scherm.


Details

Deze bankrekeningen worden gebruikt bij de betalingen. Zij zijn ter info en worden meegenomen bij het aanmaken van het SEPA /PAIN-betaalbestand. Aan de hand van het IBAN-nummer wordt zowel de herkenning van facturen gedaan als de matching van openstaande posten.


IBAN International Bank Account Number

Alle Europese bankrekeningnummers worden vervangen door een IBAN-nummer.


Bankrekeningnummer

De betreffende bankrekeningnummer.


Rekeninghouder 

Dit is de verwijzing naar een relatie in de administratie.

Rekeninghouder

Kan afwijken van naam rekeninghouder en is slechts ter documentatie.


BIC code 

Dit is de  Bank Identifier Code. 


Standaard bankrekening 

Indien er meer dan 1 rekening is dan is dit de rekening die standaard wordt aangeboden bij het boeken van de aankoopfactuur als rekening waarop de factuur betaald moet worden.