Bankrekening aanmaken

Gewijzigd op Wo, 2 Aug, 2023 om 9:46 AM

Deze help-pagina heeft betrekking op het aanmaken van "eigen" bankrekeningen. Dus bankrekeningen of creditcards die binnen de boekhouding van het bedrijf verantwoord moeten worden. Soms worden de bankrekeningen automatisch aangemaakt als er door de klant een herkenbaar elektronisch afschrift wordt aangeleverd. Om echter problemen te voorkomen met het type rekening en de juiste administratie in een domein, is het vaak raadzaam de rekeningen die bekend zijn alvast aan te maken. Indien de elektronische afschriften via de automatische boekhoudkoppeling worden aangeleverd moet je eerst de rekening aanmaken. De software weet anders niet bij welke administratie de bankrekening en de bijbehorende transactie horen. Ga daarvoor als volgt te werk:

  • Ga naar het overzicht "Bankrekeningen" via "Bank. 
  • Kies daar in de taakbalk voor het icoontje "Open nieuwe kaart voor bankrekening"
  • Je ziet nu een lijst van veel voorkomende banken in het land van de administratie.

  • Betreft het een rekening uit een ander land, kies dan rechts bovenin de taakbalk voor een ander land of "overige landen" als het juiste land niet beschikbaar is.
  • Selecteer de juiste bank of kies "overige banken" in de lijst als de betreffende bank niet in de lijst staat.


Er wordt nu een nieuwe kaart aangemaakt voor een bankrekening bij die bank. Die kaart ziet er als volgt uit:Vul de velden zo volledig mogelijk in.


Administratie
Dit veld is enkel zichtbaar indien er meer dan één administratie in het domein gevoerd wordt. Selecteer de juiste administratie.

Bankrekeningnummer
Vul hier het IBAN nummer of oude landelijke bankrekeningnummer in. De software zal straks de nummers aanpassen.


Rekeninghouder 

Vul in hoe de bankrekening bij de bank genoemd wordt.

Type
Geef aan wat voor type rekening het is. LET OP: Dit bepaalt welke grootboekrekening aan de bankrekening gekoppeld wordt en kan dus relevant zijn voor de rapportage. De software genereert automatisch het benodigde en bijbehorende grootboekrekeningnummer in de administratie. Het type kan sinds kort aangepast worden als er transacties op de rekening geboekt zijn.


Omschrijving
Vul hier een compacte beschrijving in waaraan de rekening herkend kan worden (als aanvulling op het nummer). Bijvoorbeeld "Zicht ING *123". Als er meer dan één administratie in het domein gevoerd wordt, is het raadzaam om ook de naam van de administratie in de omschrijving op te nemen, zoals "Zicht ING Digicomm *123".


Verdicht betaalbestand

De optie Verdicht Betaalbestand is enkel van toepassing wanneer je ondernemer met de betaallijst zou werken (vanaf een Small bundel). Wanneer dit aangevinkt staat, worden facturen die door de ondernemer in een betaalbestand worden geplaatst meteen afgepunt via een diverse post. 

De verschillende betalingen opgenomen in het betaalbestand zullen gegroepeerd worden als één transactie. Achterliggend worden alle betalingen gesplitst en wordt iedere leverancier apart betaald. Binnen Yuki wordt een diverse post gecreëerd waarbij alle opgenomen facturen al meteen afgepunt worden. Daarbij zal het totale bedrag als openstaande post op de 580000 geboekt worden. De betaling komt dan ook in één keer terug binnen op de rekening.


Verdicht domiciliëringsbestand

De optie Verdicht domiciliëringsbestand is enkel van toepassing wanneer je ondernemer met de functionaliteit Domiciliëringen zou werken (vanaf een Large bundel). Wanneer dit aangevinkt staat, worden facturen die door de ondernemer in een domiciliëringsbestand worden geplaatst meteen afgepunt via een diverse post.


Valuta
Dit veld is enkel zichtbaar als de module "Yuki Vreemde Valuta" geactiveerd is in het contract van het domein. Jouw Yuki accountant kan dit voor jou activeren. Selecteer de juiste valuta. Staat de valuta niet in de lijst, activeer dan eerst de valuta bij "Instellingen - Landen en valuta".


Beginsaldo
Als de rekening al actief was in voorgaande boekjaren die niet in Yuki gevoerd worden, vul dan hier het saldo in conform de eindbalans van het jaar voor het eerste boekjaar. Betreft het een vreemde valuta bankrekening, vul dan het beginsaldo in vreemde valuta in. Yuki maakt automatisch een mutatie aan voor de beginbalans. Deze diverse posten boeking kan niet door de gebruiker worden gewijzigd. Als het beginsaldo bij de bankrekening wordt aangepast dan wordt de journaalpost achter de schermen aangepast. Er wordt geen nieuwe boeking meer gemaakt. Dit kan complicaties geven bij het verschuiven van boekjaren. Dit komt echter zeer zelden voor. De backoffice kan dan het saldo eerst op nul zetten en de boeking alsnog verwijderen.


Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren