De PaymentMeansCode wordt gebruikt om de betaalwijze aan te duiden. CodeOmschrijving UBL standaardOmschrijving in Yuki
 1Betaalwijze niet gedefinieerd -
10In CashContant
 31
Debit TransferOverschrijving
 48Bank CardiDeal
49Direct DebitDomiciliëring
54Credit CardCreditcard
55Debit CardBancontact
68 Online betaalservice
Online


Indien de betaalwijze niet gekend is zal Yuki standaard voor Overschrijving kiezen.


Een volledig overzicht van alle betaalwijzes kan men vinden op de Peppol website.VOORBEELD


<cbc:PaymentMeansCode listID="UNCL4461" listAgencyID="6">49</cbc:PaymentMeansCode>


Als onderdeel van:


<cac:PaymentMeans>

        <cbc:PaymentMeansCode listID="UNCL4461" listAgencyID="6">49</cbc:PaymentMeansCode>

        <cbc:PaymentID>012345678912</cbc:PaymentID>

        <cac:PayerFinancialAccount>

                <cbc:ID schemeID="IBAN">BE00000000000097</cbc:ID>

                <cbc:Name>Bedrijfsnaam</cbc:Name>

                <cac:FinancialInstitutionBranch>

                        <cac:FinancialInstitution>

                <cbc:ID schemeID="BIC">BICCODE</cbc:ID>

                        </cac:FinancialInstitution>

                </cac:FinancialInstitutionBranch>

        </cac:PayerFinancialAccount>

</cac:PaymentMeans>