UBL: InvoiceTypeCode

Gewijzigd op Fri, 14 Jul 2023 om 12:12 PM

De Invoice Type Code wordt gebruikt om het type factuur aan te duiden. NES gebruikt een subset van UN/CEFACT Code List 1001 “Document Name Code” release 06B. 


 ATTRIBUTES Waarde
 listID UN/ECE 1001 Subset
 listAgencyID NES
 listAgencyName Northern European Subset
 listName Invoice Type
 listVersionID 2.0 CodeOmschrijving
 325 Proforma Invoice
 380 Commercial Invoice
 393 Factored InvoiceVOORBEELD


<cbc:InvoiceTypeCode listID="UN/ECE 1001 Subset" listAgencyID="NES" listAgencyName="Northern European Subset" listName="Invoice Type" listVersionID="2.0">380</cbc:InvoiceTypeCode>


Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren