Groepeer op tegenrekening

Gewijzigd op Thu, 27 Apr 2023 om 05:11 PM

De functionaliteit Groepeer op tegenrekening werkt op dezelfde manier als Batchverwerking maar hierbij worden alle transacties reeds gegroepeerd op basis van de tegenrekening.


Ga naar de te verwerken banktransacties in de workflow en klik vervolgens op Groepeer op tegenrekening.In dit overzicht is een lijst te zien met alle tegenrekeningen en het aantal banktransacties van deze tegenrekening. Let hier zeker op dat enkel de transacties met backoffice status Open getoond worden!


Om verder te gaan met het verwerken klik je op het groter dan teken voor een tegenrekening.In het bovenste gedeelte (Zoeken) heeft Yuki al een deel van de criteria ingevuld (tegenrekening) maar kan je nog specifieker gaan zoeken op bepaalde transacties. Bijvoorbeeld enkel deze die betaald werden (Af). Het is ook aan te raden om enkel te filteren op transacties met de backoffice status Open!

Onderdaan het scherm worden de resultaten getoond met de transacties die aan de criteria voldoen. 


Onder Vervangen vul je de grootboekrekening (al dan niet met btw) en relatie in. Door Afhandelen aan te vinken worden de transacties doorgeboekt (zonder in de workflow te blijven). Daarbij kan je ook aangeven of deze banktransacties in de toekomst al dan niet automatisch worden afgehandeld door Yuki door er een herkenningsregel voor aan te maken. 


Indien ervoor gekozen wordt om een herkenningsregel aan te maken maar Afhandelen niet aan te vinken, zal Yuki de grootboekrekening enkel voorstellen zodat er nog manueel afgehandeld moet worden. Om automatisatie te bevorderen raden we aan om Afhandelen wel aan te vinken! 


Zoek (criteria) 

 • Grootboekrekening: Alle banktransacties die zijn geboekt op deze grootboekrekening.
 • Relatie: Alle banktransacties die zijn gekoppeld aan deze relatie.
 • Eigen bankrekening: Geef hier aan of de transactie van een specifieke bankrekening of kas afkomstig moet zijn. Als je dit leeg laat, mag de transactie van alle rekeningen en kassen afkomstig zijn.
 • Vanaf Datum ... Tot ...: Geef hier aan binnen welke grenzen een datum moet liggen.
 • Vanaf Bedrag ... Tot ...: Geef hier aan binnen welke grenzen het bedrag moet liggen. Deze bedragen zijn altijd positief.
 • Omschrijving: Als criterium kan je zoeken naar trefwoorden uit de omschrijving. Standaard is dat de omschrijving het ingevulde woord bevat zoals je dat in het criterium definieert. Ook delen van een woord in de omschrijving worden zo herkend.
 • Tegenrekening: Dit is de bankrekeningnummer van de tegenpartij (aan wie betaalt of van wie ontvangen). 
 • Naam tegenrekening: Dit is de naam van de tegenpartij (klant of leverancier)
 • Type: Dit zijn typen transacties die al in het afschrift door de bank worden meegegeven. Voorbeeld van typen zijn: bankkosten, incasso etc.
 • Af / Bij: Geef aan of het om een betaalde of ontvangen transactie gaat. 
 • Backoffice status: Alle open bankafschriftregels, alle afschriftregels die in behandeling zijn of alle afschriftregels.

 Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren