Bank- of creditcardafschrift boeken

Gewijzigd op Thu, 30 Mar 2023 om 01:41 PM

Het is mogelijk om een bankafschrift manueel in te boeken. Echter raden we aan om eerst te kijken of de klant codabestanden of een CSV bestand kan aanleveren met de transacties!   

Door de transacties manueel in te boeken zullen deze eerst gecreëerd worden zodat deze nadien correct verwerkt kunnen worden.In het invoerscherm van een bankafschrift specificeer je het afschrift door in de bovenste regel achtereenvolgend het correcte bank- of creditcardrekeningnummer, het afschriftnummer, de datum van het afschrift, het vorige saldo en het nieuwe saldo in te voeren. Hierdoor kan steeds gecontroleerd worden of alle afschriften aansluiten en of er al dan niet afschriften ontbreken. 


 • Ieder transactie op het afschrift geef je in als aparte regel. Er kan gekozen worden voor volgende types:
  • Standaard: Yuki zal de transactie op Rekening onbekend plaatsen (tenzij er bank herkenningsregels zijn) zodat in een volgende stap gedefinieerd kan worden wat de transactie juist is.
  • Kosten: Hierbij is het verplicht om een grootboekrekening in te vullen. 
  • Omzet: Hierbij is het verplicht om een grootboekrekening in te vullen
  • Bankkosten: Yuki zal de bijhorende grootboekrekeningen al invullen. 
 • Transactiedatum: Vul hier de datum van de verrichting in.
 • Tegenrekening: IBAN van de tegenpartij aan wie er betaald werd (of ontvangen). Dit is geen verplicht veld.
 • Naam tegenrekening: Naam van leverancier of klant (tegenpartij). Het is aangeraden om dit in te vullen. Dit bevordert automatisatie indien er herkenningsregels aangemaakt zijn voor de banktransacties.
 • Bij/Af: Hoeveel werd er betaald (af) of werd er ontvangen (bij)?
 • Omschrijving: Dit is een verplicht veld. 

Als de nodige velden werden ingevuld, klik je op de knop Bewaren om de bankregel te bewaren. Er wordt automatisch een nieuwe lege invoerregel aangemaakt.Rechtsonder zie je het nog te boeken saldo van dit bankafschrift. Dit berekent Yuki door te kijken naar het vorig en nieuw saldo en alle reeds toegevoegde regels. 


Hieronder zie je een voorbeeld van een bankregel die direct vanuit het bankafschrift in de kosten is geboekt.
Als alle bankregels van het afschrift zijn ingegeven, moet rechts onder Te boeken 0,0 staan. Zolang dat niet het geval is, is het niet mogelijk om het afschrift af te handelen.


Door alle regels in te geven en het afschrift af te handelen, zal Yuki al deze transacties plaatsen in de Backoffice workflow Te verwerken banktransacties. Indien er herkenningsregels aangemaakt werden, waarbij meegegeven werd dat de transactie automatisch afgehandeld mag worden en de ingeboekte regel voldoet aan deze criteria, zullen deze direct doorgeboekt worden ZONDER in de workflow terecht te komen. 


Kredietkaart


Een creditcardafschrift wordt op dezelfde manier verwerkt als een bankafschrift, dus ook het type Rekeninguittreksel. Elke ingevoerde transactie wordt beschouwd als een banktransactie. Echter zijn er volgende verschillen:


 • Het vorig saldo is het bedrag dat van de rekening gegaan is bij het vorige afschrift. Indien dat het eerste afschrift in Yuki is, zal dit het eindsaldo van vorig jaar zijn.
 • Het eindsaldo is het bedrag dat van de rekening gaat (de nieuwe domiciliëring).
 • Bij het huidige afschrift voeg je de vorige domiciliëring ook toe als regel (als BIJ). Dit kan vervolgens afgepunt worden met de betaling wanneer deze van de zichtrekening gaat (via Interne overboekingen). 
Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren