UBL: Voorbeeld

Gewijzigd op Wed, 28 Jul 2021 om 10:58 AM

Voorbeeld met Toelichtingen per Veld of Paragraaf


De voor de hand liggende velden worden niet toegelicht.


<cac:AccountingSupplierParty>

In deze paragraaf worden de gegevens van de partij die de factuur verstuurd heeft vastgelegd. Voor aankoopfacturen is dat dus de leverancier en voor verkoopfacturen is dat de Yuki gebruiker. Dit betreft een paragraaf die bestaat uit de volgende onderdelen.


    <cbc:CustomerAssignedAccountID>xxxxx</cbc:CustomerAssignedAccountID>     //Wordt nog niet gevuld.

    <cac:Party>

            <cbc:WebsiteURI>http://www.bedrijf.com</cbc:WebsiteURI>     //The Uniform Resource Identifier (URI) of the Party Wordt nog niet gevuld.

            <cac:PartyIdentification> 

                    <cbc:ID>123456749</cbc:ID>              // Dit veld wordt gevuld met het Ondernemingsnummer

            </cac:PartyIdentification>

            <cac:PartyName>

                    <cbc:Name>Yuki</cbc:Name> 

            </cac:PartyName>

            <cac:PostalAddress>

                    <cbc:StreetName>Rijnkaai 37</cbc:StreetName>

                    <cbc:CityName>Antwerpen</cbc:CityName>

                     <cbc:PostalZone>2000</cbc:PostalZone>

                     <cac:Country> 

                             <cbc:IdentificationCode>BE</cbc:IdentificationCode>

                     </cac:Country>

             </cac:PostalAddress>

             <cac:PhysicalLocation>

                    <cbc:StreetName>Rijnkaai 37</cbc:StreetName>

                    <cbc:CityName>Antwerpen</cbc:CityName>

                     <cbc:PostalZone>2000</cbc:PostalZone>

                     <cac:Country> 

                             <cbc:IdentificationCode>BE</cbc:IdentificationCode>

                     </cac:Country>

            </cac:PhysicalLocation>

             <cac:PartyTaxScheme>  

                    <cbc:CompanyID schemeID="BE:VAT">BE0123.456.749</cbc:CompanyID>

                    <cac:TaxScheme>                                       //soort belasting uit lijst van UN              

           <cbc:ID schemeID="UN/ECE 5153" schemeAgencyID="6">VAT</cbc:ID>

                    </cac:TaxScheme>

             </cac:PartyTaxScheme>

             <cac:PartyLegalEntity>

                <cbc:CompanyID schemeID>123.456.749</cbc:CompanyID>

             </cac:PartyLegalEntity>

             <cac:Contact>

                <cbc:Telephone></cbc:Telephone>

             </cac:Contact>      </cac:Party>

                

<cac:AccountingCustomerParty>


<cac:PaymentMeans>

Dit betreft de betalingsconditie. Hier wordt wederom aan de lijst van de UN gerefereerd. Er zijn enkele voorbeeldlijsten

    <cbc:PaymentMeansCode>1</cbc:PaymentMeansCode>   //1 = Instrument not defined, 48= Bank Card, 49 = Direct Debet,   31= Debit transfer >>

    <cbc:PaymentDueDate>2017-03-23</cbc:PaymentDueDate>

    <cac:PayeeFinancialAccount>

        <cbc:ID schemeID="IBAN">BE00000000000097</cbc:ID>

        <cbc:Name>Yuki</cbc:Name>

        <cbc:CurrencyCode>EUR</cbc:CurrencyCode>

            <cac:Country>

                <cbc:IdentificationCode>BE</cbc:IdentificationCode>

            </cac:Country>

    </cac:PayeeFinancialAccount>


Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren