Wachtrekeningen btw

Gewijzigd op Thu, 16 Mar 2023 om 04:42 PM

Op deze pagina wordt kort uitgelegd wanneer de wachtrekeningen voor de btw worden bijgewerkt en hoe het saldo van alle btw-tussenrekeningen verklaard kan worden.


Elk btw type heeft een corresponderende grootboekrekening, de 494-rekeningen:

 • Btw aftrekbaar
 • Leveringen uit landen buiten de EU (invoer)
 • Verwervingen uit landen binnen de EU
 • Btw over leveringen/diensten belast met hoog tarief
 • Btw over leveringen/diensten belast met midden tarief
 • Btw over leveringen/diensten belast met laag tarief
 • Btw over leveringen/diensten belast met overige tarieven behalve 0%
 • Btw over leveringen/diensten belast met 0% of niet bij jou belast
 • Leveringen naar landen buiten de EU (uitvoer)
 • Leveringen naar landen binnen de EU
 • Leveringen naar/diensten in landen binnen de EU
 • Vrijgesteld van btw
 • Leveringen/diensten waarvoor de btw door de medecontractant verschuldigd is
 • Diverse btw-regularisaties


Btw-transacties aanmaken

Telkens als een factuur of transactie wordt afgehandeld waarin btw van toepassing is die in het land zelf moet worden aangegeven, wordt een grootboek transactie aangemaakt op één of soms twee van deze rekeningen. In die transactie wordt tevens vastgelegd in welke btw-aangifte die transactie wordt aangegeven.


Door op Details Boeking te klikken, krijg je de journaalpost bij deze factuur waar je dan ook deze 494-rekening zal terugvinden.Yuki vult automatisch de btw-aangifte in door naar de hoedanigheid van de kosten, het btw-percentage van de opbrengsten en het gekozen btw-regime op factuurniveau te kijken.
Welke btw-aangifte van toepassing is, wordt automatisch bepaald. In de regel is dat de aangifteperiode waarbinnen de factuurdatum of transactiedatum valt. Als deze aangifte al is ingediend (of historisch is afgesloten), dan wordt de eerstvolgende openstaande btw-aangifte gekozen.


Een aangifte definitief maken

Wanneer een btw-aangifte gesloten wordt, wordt het saldo van alle transacties in die aangifte overgeboekt naar 494900 Rekening courant btw.
Dat gebeurt niet door elk van de wachtrekeningen tegen te boeken en het saldo naar de rekening courant btw te boeken. Yuki heeft ervoor gekozen om dat via een overboekingsrekening (494500 Spiegelrekening btw-aangiften) te doen. Dat betekent dat het saldo van elke wachtrekening gedurende het jaar blijft oplopen.

Bij het afsluiten van de aangifte krijg je dus bijvoorbeeld de volgende boeking:Yuki saldeert de rekeningen 4940 tot 4944 op individuele basis en dit telkens op dezelfde grootboekrekening: 494500 Spiegelrekening btw-aangiften. Het verschil tussen de saldi van deze btw-wachtrekeningen wordt geboekt op de Rekening Courant Btw (494900).

Dit betekent dus ook dat de btw-wachtrekeningen in het lopend boekjaar niet gesaldeerd worden op hun eigen rekening en dat deze blijven open staan. Er wordt dus in het jaar door cumulatief op geboekt. Dit zal gesaldeerd worden bij de btw-centralisatie.

Ook de Rekening courant Btw zal deze trend volgen; hier wordt in het lopend boekjaar cumulatief op geboekt. Deze zal ook gesaldeerd worden bij de centralisatie.
Betalingen aan en betalingen van de btw-administratie dien je op de rekening courant btw te boeken, zodat deze uiteindelijk op nul valt. De betalingen van en aan de btw-administratie zijn daarbij ook te matchen met het saldo van je btw-aangifte.Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren