Checklist indienen btw-aangifte

Gewijzigd op Vr, 24 Feb, 2023 om 3:11 PM

Op deze pagina kan je enkele handige checks terugvinden die je kan uitvoeren ter voorbereiding van het afsluit van een btw-aangifte. Bekijk zeker onze webinar waarin we onderstaande ook aantonen.1. Boekingen controleren


BO > Acties > Boekingen controleren


Via dit scherm kan je gemakkelijk alle handmatig en/of automatische geboekt facturen controleren. Hieruit kan je ook de desbetreffende factuur openen en aanpassen indien nodig vooraleer je de btw-aangifte indient. 


Tip 1 !  Check zeker altijd de automatisch geboekte facturen in Yuki. Dit doe je via dit scherm, zet je filter op : < automatisch verwerkt > en < niet gecontroleerd > 


Tip 2 ! Indien je de filter plaatst op < niet gecontroleerd > kan je de lijst doorlopen met de pijltjestoetsen en de spatiebalk en zie je enkel de facturen die je nog moet controleren.


2. Inconsistenties (rode driehoek)

Wanneer er inconsistenties zijn in je domein wordt dit aangeduid via een rode driehoek. Bekijk zeker of er geen inconsistenties zijn die slaan op btw-transacties. Zo ja, los inconsistenties op vooraleer de btw-aangifte wordt ingediend. 3. Duplicaatfacturen

Via de kwaliteitsmonitor > Aankoop / Verkoop > Dubbele aankoop- / verkoopfacturen


In deze lijst kan je de dubbele facturen bekijken die volgens de software mogelijks een duplicaat zijn. De volgende checks vind je terug in de btw-aangifte zelf. 4. Btw-aangifte: lijst met facturen


BO > Acties > Btw-aangifte > Lijst met facturen 


In deze lijst kan je bekijken welke facturen/transacties er al dan niet opgenomen zijn in de btw-aangifte. 


Tip ! De filter “Niet opgenomen uit dit tijdvak” toont aan welke zaken er niet zijn opgenomen. Niet correct? Herbekijk de boeking dan even en pas aan.


5. Btw-aangifte: consistentie check


BO > Acties > Btw-aangifte > Consistentie check.  


Hier worden alle btw-codes per relatie weergegeven, wanneer je hierdoor scrolt zal het snel opvallen indien een btw-code niet correct staat. 


6. Btw-aangifte: controle overzicht


BO > Acties > Btw-aangifte > Controle overzicht


Hier vind je de dagboeken terug per btw-aangifte, deze kan je in dit overzicht nog eens bekijken. 


Tip ! Gebruik onze eerste check “Boekingen controleren” hiervoor, deze lijst kan je opschonen.7. Optioneel


Verkoopfacturen check

Optie 1 :

    Verkoop > Verkoopfacturen > Sorteren op factuurnummer


    Op deze manier kan je checken of alle verkoopfacturen aanwezig zijn in de boekhouding. Bovenaan kan je ook het totaal aantal facturen zien staan.


    Tip ! Je kan deze lijst downloaden in Excel en een hierop een formule loslaten.Optie 2 :

    Archief > Facturen > Sorteren op referentie


    Je kan ook via het archief bekijken of alle verkoopfacturen aanwezig zijn in de boekhouding.


Vraagposten.

Bekijk de zaken die geboekt staan op vraagposten, want deze worden niet opgenomen in de btw-aangifte.

  • Via de kwaliteitsmonitor > Verwerking > Rapport ‘Vraagposten’
  • Via de BO checklist > Vraagposten
  • Via MAR grootboekrekening “499700 Vraagposten”


Intresten en boeten btw inboeken.

Indien er nalatigheidsintresten of boetes moeten ingeboekt worden voor de btw kan je dit best doen via een diverse post, waarbij je :

  • crediteert op de “494900 Rekening courant btw”

  • relatie : “Federale Overheidsdienst Financiën” meegeven


Tip ! Bekijk zeker BO > Checklist > Belastingdienst. Hier kan je al jouw ingediende aangiftes afpunten. Hier worden ook de geboekte intresten en boetes weergegeven die geboekt werden op de relatie Federale Overheidsdienst Financiën


Btw-herziening inboeken - rooster [61] en [62]

Om een btw-herziening te laten verschijnen in het rooster [61] of [62] van de btw-aangifte moet je een diverse post aanmaken waarbij je boekt op de rekening “494400 Diverse btw-regularisaties”. 


8. Btw-aangifte afsluitenEr zijn twee opties om een btw-aangifte in Yuki af te sluiten, Klaar om te verzamelen en Historisch. Beide opties zorgen ervoor dat er geen facturen en/of banktransacties meer opgenomen kunnen worden in deze btw-aangifte.


Klaar om te verzamelen

Via deze knop kan je btw-aangiftes indienen via een btw-verzamelbestand. Een verzamelbestand is één xml met meerdere btw-aangiftes die je in één keer kan opladen op Intervat. 


Dit verzamelbestand kan je terug vinden op het portaal (onder Workflow > Belastingen), hier kan je alle btw-aangiftes aanduiden die je in één keer samen wil indienen op Intervat. Tip ! Duid op het portaal aan dat je deze btw-aangiftes hebt ingediend op Intervat, zo zullen ze allemaal individueel de status “Historisch” krijgen.


Wanneer een btw-aangifte de status 'Aangemerkt om verzameld te worden' heeft, kunnen er hoe dan ook géén wjizigingen meer gebeuren in de btw-vakken van deze aangifte!


Historisch

Via deze knop zal je een apart XML bestand kunnen downloaden voor de desbetreffende btw-aangifte. Hier krijgt de aangifte onmiddellijk de status “Historisch”. 9. Extra


Terug te vorderen btw-saldo : ‘Aanvraag om terugbetaling’.

Op de btw-aangifte kan je zelf aanvinken indien je het saldo wenst terug te krijgen van de Administratie.  


Klantenlisting

Bij de laatste btw-aangifte van het jaar zal je de mogelijkheid hebben om zelf aan te duiden indien het gaat om een nihil klantenlisting.
Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren