Indien er op het einde van het boekjaar een negatief saldo is, dan kan je dit overboeken naar een 433-rekening en terugboeken naar de 55-rekening door middel van volgende stappen:


Afsluit boekjaar


1. Navigeer naar de grootboekrekening van de bank met het negatieve saldo

2. Klik rechts onderaan op het potlood en kies voor 'Naar andere rekening verplaatsen'


3. Hier kan je aangeven dat het saldo op de laatste dag van het boekjaar overgeboekt dient te worden naar de 433-rekening.


  • Start nieuw boekjaar


1. Navigeer naar de 433-rekening en kies onderaan voor het potlood.
2. Hier kies je voor de optie 'Transactie toevoegen' :

3. Zo kan je het saldo op de eerste dag van het nieuwe boekjaar terug overboeken naar de 55-rekening: