Prijslijst of verkoopartikel(en) in prijslijst wijzigen of verwijderen

Gewijzigd op Thu, 05 May 2022 om 05:45 PM

Ga naar Verkoop in de navigatiebalk en klik vervolgens op Prijslijsten. Klik in het nu geopende scherm op de omschrijving van de prijslijst die je wilt wijzigen of verwijderen. Hier worden de gegevens van de prijslijst en de gegevens van de verkoopartikelen gelinkt aan een specifieke prijslijst getoond. 


Vanuit deze prijslijst kan je ook volgende handelingen uitvoeren die we onderaan deze pagina verder zullen toelichten.Via de knop Kolomselectie  kan je de getoonde kolommen aanpassen.


Deze lijst kun je filteren op 'Actieve artikelen' of 'Inactieve artikelen' door op het pijltje achter 'Actieve artikelen' te klikken en vervolgens één van deze twee opties te selecteren. 


Prijzen van verkoopartikelen in verleden of in toekomst bekijken

Door een datum in te geven achter Toon de prijslijst per kan je de prijzen van een bepaalde datum in het verleden of in de toekomst bekijken. De prijzen die worden getoond zijn afhankelijk van de geldigheidsdatum van prijzen die bij een verkoopartikel zijn vastgelegd.Prijslijst verwijderen

De Standaard prijslijst kan nooit uit een administratie worden verwijderd. Een nieuwe aangemaakte prijslijst kan alleen worden verwijderd wanneer alle verkoopartikelen in de desbetreffende prijslijst nog niet zijn opgenomen in een verkoopfactuur.


Je kan een prijslijst verwijderen door te klikken op de knop met de drie puntjes en vervolgens de optie Verwijderen te selecteren.De volgende melding verschijnt waar je kan klikken op Ja om de prijslijst te verwijderen uit het domein.
Klanten bekijken waarvoor prijslijst wordt gehanteerd


Klik op de knop met de drie puntjes en selecteer vervolgens de optie Relaties om te zien aan welke relaties (klanten) deze prijslijst is gekoppeld. Het volgende scherm wordt geopend waar je de getoonde kolommen kan aanpassen vai de knop Kolomselectie. In de filterbalk kan je klikken om één van de kolommen als filter toe te voegen. Prijslijstgegevens wijzigen


Door te klikken op Bewerken kan je volgende velden wijzigen: Naam, Company (administratie), Valuta en of de verkoopprijzen al dan niet inclusief btw zijn door dit aan te vinken. 
Verkoopartikelen (via prijslijst) importeren/exporteren

Je kan verkoopartikelen importeren en exporteren. Klik hiervoor op de knop met de drie puntjes

Met de importfunctionaliteit kan je in bulk verkoopartikelen importeren of updaten in een prijslijst. En tip hierbij is om eerst een export te maken. De gegevens in het exportbestand kunnen dan gewijzigd worden en vervolgens weer worden geïmporteerd in dezelfde prijslijst in Yuki. 


Meer uitleg hierover kan je op deze help pagina terugvinden:


Prijzen verkoopartikelen in bulk wijzigen

In Yuki heb je de mogelijkheid om de artikelprijs, de geldigheidsdatum van deze prijs en/of het btw-tarief van een aantal verkoopartikelen in één keer te wijzigen. Je kan op deze manier eenvoudig de artikelprijzen aanpassen voor in de toekomst. Wil je bijvoorbeeld in januari andere prijzen hanteren, dan kan je die wijzigingen al in december voorbereiden.


Klik op de knop met de drie puntjes en selecteer je vervolgens de optie Prijzen bijwerken.Het volgende scherm wordt geopend:Selecteer alle artikelen waarvan je de gegevens in één keer wilt wijzigen waarna je de mogelijkheid hebt om de prijs en/of btw-code te wijzigen. Door te klikken op de knop Startdatum en/of Einddatum kan je ook deze gegevens wijzigen 
Verkoopartikel wijzigen of uit prijslijst verwijderen


Vanuit de prijslijst kan je de gegevens van een verkoopartikel wijzigen via het potloodje of kan je deze verwijderen via het vuilbakje. Bij het verwijderen krijg je een melding of je zeker bent of je deze wenst te verwijderen. LET OP!

  • Bij het wijzigen van de gegevens van het verkoopartikel worden deze in alle prijslijsten aangepast waarin dit verkoopartikel is opgenomen. 
  • Bij het verwijderen wordt het verkoopartikel alleen verwijderd uit de geopende prijslijst en is deze nog steeds aanwezig in alle andere prijslijsten.
  • Het verkoopartikel kan niet worden verwijderd uit de prijslijst wanneer het artikel is opgenomen in een conceptfactuur of te verzenden verkoopfactuur.

Verkoopartikel toevoegen aan prijslijst

Om een verkoopartikel toe te voegen aan deze prijslijst klik je op de knop Voeg een verkoopartikel toe.


Voor een uitgebreide beschrijving zie artikel Verkoopartikel  aan prijslijst toevoegen.Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren