Volledigheid van de bank

Gewijzigd op Wed, 29 Mar 2023 om 03:47 PM


Yuki voert maandelijks een controle uit om na te gaan of de bank up-to-date is. Mochten er zaken ontbreken, dan geef Yuki dit weer in een controleverslag. Dit verslag kan je terugvinden onder de Yuki Postbus en kan gebruikt worden om de administratie te vervolledigen. 


Een voorbeeld van zo'n controleverslag:Het verslag kan drie meldingen bevatten:


Beginsaldo onbekend: het saldo van een bankrekening aan het begin van het boekjaar is niet bekend bij Yuki.


Missende banktransacties: er ontbreken dagafschriften in de reeks van afschriften die we van je ontvangen hebben.


Bankrekening is niet bijgewerkt: je hebt al enige tijd geen nieuwe afschriften meer aangeleverd.Wat kan er gedaan worden om de administratie weer compleet te maken?


Het beginsaldo ontbreekt
Als het rapport aangeeft dat het beginsaldo ontbreekt, wil dat zeggen dat het eerste afschrift in Yuki een beginsaldo toonde. Het is echter niet controleerbaar of dit saldo ook het juiste saldo was aan het begin van het boekjaar.

Missende dagafschriften
Er is sprake van ontbrekende afschriften als twee opeenvolgende afschriften niet op elkaar aansluiten.  Het verslag geeft aan van welke datum tot welke datum er geen transacties zijn. Deze dienen aangeleverd te worden.


Afschriften al enige tijd niet aangeleverd

Indien er sinds die tijd geen banktransacties zijn geweest, dan mag je deze melding negeren. Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren