Opdat een gescand document optimaal verwerkt kan worden, zijn er volgende richtlijnen:


  • Resolutie 300 dpi: Document moeten gescand worden op 300 dots per inch (DPI). De kwaliteit van karakterherkenning neemt significant af wanneer lagere resoluties worden gebruikt. Ook het gebruik van hogere scan resoluties zal de kwaliteit van karakterherkenning niet verbeteren.
  • Scan in kleur: Het is aangeraden om documenten in kleur in te scannen. 
  • Scan zo recht mogelijk: Dit kan een impact hebben op herkenning.
  • Bij voorkeur JPEG formaat: Bij voorkeur moeten de aangeleverde scans opgeslagen zijn als JPEG-bestand.