Van zodra een eerste periodieke factuur van het contract gegenereerd werd (handmatig of automatisch) dan kan de frequentie niet meer aangepast worden.


In dat geval moet je de volgende stappen doorlopen:

  • Beëindig het huidige contract (zie Contract beëindigen) door het contract te wijzigen en een einddatum in te stellen. 
  • Maak een nieuw contract aan door de periodieke factuur waarvan je de frequentie wilt wijzigen te openen en vervolgens te klikken op de knop Genereer contract.
    Alle gegevens van het contract van de periodieke factuur worden in het nieuwe gegenereerde contract overgenomen.


  • Stel in het nieuwe gegenereerde contract de juiste frequentie van de periodieke factuur in. 
  • Bewaar het nieuwe contract.