Boekingen nummeren

Gewijzigd op Di, 20 Sep, 2022 om 8:38 AM

Om steeds in orde te zijn voor controles op de boekhouding hebben we in Yuki de mogelijkheid voorzien om boekstuknummers toe te kennen. Op deze manier kan je heel eenvoudig facturen in een btw-aangifte terugvinden en zorg je ervoor dat documenten niet meer gewijzigd kunnen worden.


In de BO (Backoffice) tegel vind je onder Acties de knop Boekingen nummeren terug. Hier kan je de boekstuknummers toekennen. Het volgende scherm wordt geopend waar je een overzicht te zien krijgt van de te verwerken boekstukken. 
Door te klikken op de knop Boekstuknummers toe te kennen kan je aanduiden of dit voor alle dagboeken dient te gebeuren of slechts een selectie. Via de dropdown kan je vervolgens kiezen tot welke periode deze toegekend moeten worden en klik dan op Toevoegen


Yuki voegt automatisch de boekstuknummers toe aan alle boekingen tot en met de btw-aangifte van de geselecteerde btw-periode. Nadien krijg je een duidelijk overzicht waarin je kan zien hoeveel documenten er genummerd zijn geweest. 


Je kan de gedetailleerde versie (met boeking en documentweergave) bekijken door rechts te klikken op de drie puntjes en te klikken op Toon details. Ook heb je de mogelijkheid om de toegekende boekstuknummers te verwijderen. 

We raden aan om boekstuknummers toe te kennen bij afsluit van het boekjaar. Het is ook mogelijk om deze toe te kennen na het indienen van de btw-aangifte. Dit voor alle dagboeken behalve de diverse posten. Voor de diverse posten kan je deze toekennen op het einde van het boekjaar. 


Boekstuknummers worden in eerste instantie toegekend op basis van datum (oud naar nieuw). Wanneer er echter verschillende documenten op dezelfde datum genoteerd werden, wordt er verder gekeken naar de referentie. Bij verkoopfacturen is het belangrijk dat er hier een consequente nummering is. Twee verkoopfacturen op datum 26-07-20xx kunnen bijvoorbeeld als referentie 2016-12 en 2016-0013 hebben. Indien in zo’n geval alle andere facturen steeds met 2016-00xx genummerd worden komen deze vooraan. 2016-12 zal dan achteraan in de boekstuknummering komen, in plaats van tussen 2016-0011 en 2016-0013. Omgekeerd is dit hetzelfde. Indien alle facturen steeds met 2016-xx genummerd worden, zal factuur 2016-0012 helemaal vooraan komen in plaats van tussen 2016-11 en 2016-13. Consequent zijn is dus de boodschap.


Je kan tevens van hieruit de documenten met dagboeken exporteren door te klikken op de knop Exporteren dagboeken.
Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren