Om meer geavanceerde overzichten te kunnen genereren kan je een dimensie als label aan een waarde koppelen. Binnen elke dimensie moet een label en ten minste één optie worden vastgelegd.


Voorbeeld dimensies en opties:

  • Label Afdeling met de opties Sales, Administratie en Support.
  • Label Land met de opties België en Nederland. 


Een dimensie kan vanuit verschillende plaatsen in Yuki worden aangemaakt:

  • Klik op de link Beheer dimensies in de blauwe banner
  • Klik op de omschrijving van de analytische view waarvoor je een dimensie wilt aanmaken, klik op de knop Meer acties en vervolgens op Beheer dimensies in het dropdownmenu.Activeer een dimensie en voer vervolgens de naam van het label en de optie in. Binnen elke dimensie kan er meer dan één optie worden vastgelegd.

LET OP!

Na het deactiveren van een dimensie zijn alle labels van de desbetreffende waarden verwijderd.