Rapporten (analytisch boekhouden)

Gewijzigd op Wed, 05 Apr 2023 om 02:20 PM

Alleen een gebruiker met de rol 'Portaalbeheerder', 'Portaal backoffice', 'Directie', 'Financiële administratie' of 'Externe accountant' kan dit overzicht bekijken.


Klik op het icoon Boekhouding in de navigatiebalk en vervolgens in het nu geopende scherm op Analytisch boekhouden. Klik vervolgens op de omschrijving van de desbetreffende analytische view. Via de knop Bekijk rapport... kan je kiezen voor het overzicht 

 • Omzet en kosten per maand (Analytisch waarderapport) dat de vergelijkende totalen per maand van een jaar toont.
 • Omzet en kosten waardenvergelijking om de tussentijdse resultaten van het huidige jaar te raadplegen (Vergelijkingsoverzicht waarden).
 • Omzet en kosten per dimensie (Dimensierapport) dat per dimensie de tussentijdse resultaten van het huidig jaar toont.  

Als je bijvoorbeeld kiest voor Omzet en kosten per maand krijg je onderstaand scherm: Het overzicht kan je indien gewenst in- of uitklappen door te klikken op één van de knoppen rechtsboven het overzicht.


Door in het overzicht te klikken op een grootboekcategorie (en eventueel een grootboek subcategorie) en vervolgens op het toe te wijzen bedrag of totaalbedrag van een specifieke waarde of alle waarden kan je de tussentijdse resultaten tot op documentniveau bekijken.


Weergaven

Je kan in dit scherm ook aangeven dat één van de andere weergaven moet worden getoond:

 Filters

In alle weergaven kan je aangeven welke gegevens moeten worden getoond d.m.v. het dropdownmenu Toon:

 • Toon ook rekeningen met bedragen van 0,00 Euro
 • Toon ook eindejaarsboekingen
 • Rond bedragen af op gehele getallen
 • Rond bedragen af op duizendtallen.


Daarnaast kan je in de weergave Waardeoverzicht de getoonde gegevens filteren op: 

 • Waarde (code): toont voor de analytische view alleen de omzet en kosten die zijn toegewezen aan de geselecteerde waarde óf de omzet en kosten die nog toegewezen moeten worden.
 • Huidige periode: toont de omzet en kosten van de aangegeven huidige periode.
 • Vergelijking maanden: toont de vergelijkende totalen per maand van een jaar.
 • Vergelijking jaren: toont de vergelijkende totalen van drie jaar terug tot en met het geselecteerde jaar.


In de weergave Dimensieoverzicht kan je de getoonde gegevens d.m.v. het dropdownmenu Dimensies filteren op een dimensie of een combinatie van beide dimensies.


In het overzicht 'Omzet en kosten' worden in alle weergaven standaard de resultaten van het lopende boekjaar tot aan de datum van vandaag getoond. Je kan echter een andere periode selecteren: • Klik je op de twee kaders dan toont Yuki alleen de telling van de grootboekrekeningen van de geselecteerde periode.
 • Klik je op het pijltje met het kader dan toont Yuki de telling van de grootboekrekeningen van het begin van dit jaar t/m het einde van de geselecteerde periode.


Wil je de resultaten bekijken van een aangepaste periode (zoals bijvoorbeeld een gebroken of een verlengd boekjaar) dan kun je deze zelf instellen door te klikken op Aangepast. Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren