Toewijzingsregels

Gewijzigd op Tue, 14 Dec 2021 om 01:09 PM

Een toewijzingsregel zorgt ervoor dat je transacties automatisch kunt toewijzen aan de gewenste waarde of verdeelsleutel op basis van de door jouw gedefinieerde invoer criteria.


Toewijzingsregel aanmaken


  • Klik op Boekhouding in de navigatiebalk en vervolgens op Analytisch boekhouden. 
  • Klik op de omschrijving van de analytische view waarvoor je een toewijzingsregel wilt aanmaken 
  • Klik op de tegel Toewijzingsregels en vervolgens op de knop + Creëer toewijzingsregel.Administratie

Indien de analytische view is gemaakt voor alle administraties kun je hier de administratie selecteren waarvoor de toewijzingsregel wordt aangemaakt.


Voer bij Input de gegevens in waaraan de transacties moeten voldoen en selecteer bij Output de waarde of verdeelsleutel waaraan de transacties vervolgens automatisch moeten worden toegewezen.


Input (ten minste één criterium)

Selecteer hier één of meer criteria waaraan de transacties moeten voldoen die moeten worden toegewezen aan een waarde of verdeelsleutel.


Geen

Er moet geen criterium op basis van grootboekrekeningen worden toegepast. 


Grootboekrekeningtype

Transacties die zijn geboekt op grootboekrekeningen van het volgende type:


  • Bezittingen
  • Schulden
  • Omzet
  • Kosten
  • Financiële opbrengsten en kosten
  • Belastingen.


Grootboekcategorie

Transacties die zijn geboekt op één van de categorieën uit het overzicht 'Omzet en kosten' of 'Bezittingen en schulden'.

Deze categorieën bevinden zich op het hoogste niveau in deze overzichten en worden in een grijze balk getoond.


Na de selectie van een categorie kan het criterium, indien gewenst, verder worden gespecificeerd door het selecteren van een subcategorie.


Grootboekrekening

Transacties die zijn geboekt op de aangegeven grootboekrekening.


Bereik grootboekrekeningen

Transacties die zijn geboekt op grootboekrekeningen die vallen binnen de aangegeven reeks.


Naam relatie

Transacties die zijn geboekt met de aangegeven relatie. 


Omschrijving transactieregel

Transacties die zijn geboekt waarvan de aangegeven omschrijving in de transactieregel aanwezig is.


Output


Waarde

Selecteer hier de waarde waaraan de transacties die aan de ingegeven invoer criteria voldoen moeten worden toegewezen.


Verdeelsleutel

Selecteer hier de verdeelsleutel waaraan de transacties die aan de ingegeven invoer criteria voldoen moeten worden toegewezen.


Nadat je de gegevens van de toewijzingsregel hebt ingevoerd, klik je op de knop Bewaren.


LET OP!

Bij het toewijzen van de transacties zal de toewijzingsregel met het laagste getal in de kolom 'Prioriteit' als eerste worden toegepast op de toe wijzen analytische transacties. 

Hoe gedetailleerder het criterium hoe lager het door Yuki berekende getal.


Dit betekent dat een toewijzingsregel met het criterium 'Omschrijving transactieregel'' de hoogste prioriteit heeft, vervolgens een toewijzingsregel met het criterium 'Naam relatie', etc.Vanuit bovenstaand scherm heb je ook de mogelijkheid om een toewijzingsregel te bekijken, te wijzigen of te verwijderen. 


LET OP!

De transacties die zijn toegewezen op basis van de verwijderde toewijzingsregel blijven toegewezen, alleen de toewijzingsregel wordt daadwerkelijk verwijderd.
Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen

Feedback verzonden

We waarderen uw moeite en we gaan proberen om het artikel te verbeteren