Exporteren van grootboekhistorieken

Gewijzigd op Tue, 14 Feb 2023 om 04:30 PM

In Yuki kan je financiële transacties eenvoudig exporteren. Voor verschillende doeleinden worden verschillende exportformaten ondersteund:

  • Excel-formaat: Dit type export gebruik je om verdere nabewerkingen te maken in spreadsheets.
  • CSV-formaat: Om eenvoudiger imports voor te bereiden in diverse andere softwareprogramma's. 
  • PDF: Deze export kan je gebruiken voor archivering en eventueel printen van de cijfers.


Je hebt ook de mogelijkheid om meer specifieke exports te maken, bijvoorbeeld voor het opmaken van de jaarrekening of het voorleggen van financiële data aan de Federale Overheidsdienst Financiën.  Hiervoor heb je de volgende exportmogelijkheden:

  • XAF (XML auditbestand): De XAF auditfile bevat alle meest belangrijke gegevens van het geëxporteerde boekjaar. Hierin vind je een volledige lijst van gebruikte grootboekrekeningen, contacten, de openingsbalans en alle transacties. Deze file bevat geen documenten en geen communicatie. Deze export kan gebruikt worden door de FOD Financiën om een audit te doen van de boekhouding.

Hierbij heb je volgende opties:

  • In gebruik gaat enkel de rekeningen exporteren waar voor het geselecteerde boekjaar transacties op geboekt staan
  • Actieve grootboekrekeningen die in het MAR ingeschakeld zijn, ongeacht of er transacties op geboekt staan
  • Alle rekeningen in het MAR, zowel de ingeschakelde als niet-ingeschakelde grootboekrekeningen

We raden aan om steeds eerst de boekstuknummers toe te kennen vooraleer je een export maakt! Deze worden dan ook mee opgenomen in het bestand.


  • Accon: Hiermee genereer je een .xct bestand dat ingelezen kan worden in Accon voor de opmaak van de jaarrekening.
  • First: Met deze export creëer je een .txt bestand dat kan gebruikt worden om de jaarrekening op te maken in First.
  • AFAS(IB): Indien je gebruik maakt van AFAS Software voor het opmaken van de vennootschapsbelasting of de personenbelasting kan je deze optie kiezen om een compatibele CSV te exporteren.


Hoe werkt het? 

Je kan de transacties exporteren via het Boekhouding menu door daar de 'Export' optie te kiezen.

Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren