Verkoop

Gewijzigd op Thu, 30 Mar 2023 om 05:03 PM

Voor een volledige administratie controleert Yuki of alle verkoopfacturen aanwezig zijn. Dit wordt gedaan op basis van de openstaande transacties. Alle betalingen waar geen factuur bij gevonden kon worden, worden in een lijst geplaatst - volledigheid aankopen en verkopen. Deze lijst is voor de ondernemer terug te vinden in de Yuki Postbus bol. 


Het is raadzaam voor de ondernemer om deze regelmatig te bekijken en actie te ondernemen om de administratie zo compleet mogelijk te maken. Vanuit de lijst kan de ondernemer verschillende acties meegeven. 


Alle betalingen waar geen factuur of bon bij gevonden is, worden als groene lijn weergegeven. Als achtergrond informatie worden de facturen en bonnen in grijs getoond. 


Rapport


Het rapport zal voor de ondernemer in de Yuki Postbus van het domein verschijnen. Dit overzicht is zowel langs de ondernemerszijde als de Backoffice zijde (accountant) te raadplegen, echter verschillen de mogelijkheden van uit te voeren acties.


Hierin worden de volgende zaken weergegeven:

  • Openstaande betalingen waarbij geen factuur is gevonden (gegroepeerd per klant) met het totaal saldo
  • Acties om per betaling aan te geven wat er met deze betaling moet gebeuren.

Acties voor de Ondernemer


De ondernemer kan vanuit de lijst verschillende opties meegeven voor de betaling om de administratie te vervolledigen. Hiervoor kan geklikt worden op het potloodje, waarna de volgende keuzemogelijkheden worden getoond:

   • Als de ondernemer de verkoopfactuur nog heeft, kan hij/zij klikken op Ik ga de factuur/bon binnenkort nog aanleveren.  
  • Indien er een toelichting gegeven moet worden, kan de ondernemer de laatste optie kiezen.  


Van zodra een mogelijke actie gekozen is, wordt de regel lichtgrijs. Achter elke betaling waarvan men de factuur nog moet aanleveren, staat nu onderstaat icoontje. 
Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren