Indien je bij het vervolledigen van het bedrijfsprofiel had aangegeven dat de vennootschap met een kassasyteem werkt, zal Yuki automatisch een kas aanmaken met de naam ''<naam administratie> kas' bijv. 'Yuki Training kas'.


Door te klikken op de Bank tegel, zal je links kunnen kiezen voor Kas
Het volgende scherm wordt geopend:Door te klikken op de knop Lijst (zie bovenstaand), krijg je het volledig overzicht te zien van de kas in één administratie of alle administratie. 


Het volgende scherm wordt geopend:Het beginsaldo van een kas kan aangevuld worden door te klikken op het groter dan teken voor de naam van de kas.

Wanneer er in een bedrijf meer dan één kassa aanwezig is, klik je op de knop Nieuwe kas om in deze of een andere administratie in het domein een nieuwe kas toe te voegen. 


Het is belangrijk dat deze kas periodiek (wekelijks of maandelijks) wordt opgemaakt in de vorm van een kasstaat. Deze kasstaat kan handmatig worden geboekt of worden geïmporteerd.