Tags instellen

Gewijzigd op Thu, 04 May 2023 om 04:47 PM

Een tag is een etiket dat op verschillende digitale zaken kan worden geplakt. Op deze manier zijn deze makkelijk te identificeren en terug te vinden in Yuki. Eén of meerdere tag(s) kunnen worden toegevoegd aan:

  • Taken
  • Afspraken
  • Contacten
  • Documenten
  • Projecten
  • E-mail


Elke gebruiker met toegang tot het domein kan de gegevens van een tag bekijken of een tag aanmaken.


Alleen een gebruiker met de Backoffice rol in het domein of de rol Directie kan een tag wijzigen, verwijderen of samenvoegen met een andere tag.

Alleen een gebruiker met de rol Directie kan in bulk tags samenvoegen of verwijderen.


Je vindt de tags in een domein ook terug in het Archief

Klik links onderaan naar de Instellingen. Het volgende scherm wordt geopend:


 

Door te klikken op Tags  wordt het volgende scherm geopend:
Alleen voor een gebruiker met de rol Directie zijn de knoppen Bulk samenvoegen en Bulk verwijderen beschikbaar.

Hiermee kunnen geselecteerde tags in bulk worden samengevoegd of verwijderd.Er zijn enkele tags automatisch aangemaakt door Yuki voor de verschillende klassen van de Fiches 281.50. Deze zijn allemaal de tags voorafgaand met F281_.


Klik op voor een tag om de gegevens van de tag te bekijken of te wijzigen, de tag te verwijderen of deze samen te voegen met een andere tag. Bij het gebruiksoverzicht kan je zien hoe vaak de tag toegevoegd is geweest.
Tag aanmaken

Om een nieuwe tag in een domein aan te maken klik je linksboven in het scherm op de knop + Nieuwe tag.


Het volgende scherm wordt geopend:
Tag

Vul hier de naam van de tag in.


Omschrijving 

Vul een duidelijke omschrijving van de tag in.


Inactief

Geef aan of de tag op dit moment actief of inactief is. Een inactieve tag kan niet worden geselecteerd en dus niet toegevoegd worden aan digitale zaken.


Klik vervolgens op de knop Bewaren.Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren