Verdeling diensten en diverse goederen

Gewijzigd op Wed, 28 Jul 2021 om 12:56 PM


CODE

Naam Rekening

Categorie omzet kosten

600000Aankopen van grondstoffen
kostprijs verkopen

601000

Aankopen van hulpstoffen

kostprijs verkopen

602000

Aankopen van diensten

kostprijs verkopen

603000

Algemene onderaanneming

kostprijs verkopen

604000

Aankopen van handelsgoederen

kostprijs verkopen

605000

Aankopen onroerende goederen voor verkoop

kostprijs verkopen

606000

Inkopen reserve-onderdelen

kostprijs verkopen

607000

Bijkomende aankoopkosten

kostprijs verkopen

608000

Kortingen op aankopen

kostprijs verkopen

609000

Voorraadwijzigingen

kostprijs verkopen

610000Diensten en diverse goederen
Algemene kosten

610100

Huurlasten gebouwen

huisvesting

610200

Huurlasten installaties, machines en uitrusting

installatie's, machine en uitrusting

610300

Huurlasten bedrijfswagens

auto's

610500

Onderhoud gebouwen

huisvesting

610700

Onderhoud en herstellingen installaties, machines en uitrusting

installatie's, machine en uitrusting

610800

Onderhoud en herstellingen bedrijfswagens

auto's

611000

Bureaubenodigdheden en drukwerk

kantoor

611100

Boeken, prospectussen en documentatie

kantoor

611200

Klein materiaal

kantoor

611300

Onderhoudsproducten

kantoor

611500

Gas, water en elektriciteit

huisvesting

612000

Prestaties sociaal secretariaat

diensten

612050

Administratieve diensten

diensten

612100

Informaticaprestaties

diensten

612200

Incassokosten

diensten

612300

Consultants

diensten

612500

Brandstoffen bedrijfswagens

auto's

612600

Andere autokosten bedrijfswagens

auto's

612700

Verplaatsingskosten terugbetaald aan derden

auto's


613000

Brandverzekering

verzekering

613200

Verzekering tegen bedrijfsrisico’s

verzekering

613400

Verzekering bedrijfswagens

verzekering

613500

Verzekeringen algemeen

verzekering

614000

Vervoerkosten op verkoop (algemene verrichtingen)

verkoopkosten

615000

Commissielonen

verkoopkosten

615200

Erelonen boekhouders en accountants

erelonen

615300

Overige erelonen

erelonen


615700

Erelonen notarissen en advocaten

erelonen

616000Vergoedingen medewerkers

algemene


616100

Portkosten

kantoor

616200

Telefoon- en Internetkosten

kantoor

616450

Publiciteit en aankondigingen

marketing

616500

Onthaalkosten en relatiegeschenken

marketing

616530

Congressen en seminars

marketing

616540

Opleidingskosten

marketing

616610

Marketing materialen

marketing

616620

Beurzen en tentoonstellingen

marketing

616630

Geschenken en bloemen

algemene

616640

Kosten reclamebureau

marketing

616650

Contributies en abonnementen

kantoor

616660

Aftrekbare giften

marketing

616680

Restaurantkosten

algemene

616700

Reis- en verblijfkosten binnenland

reiskostenvergoedingen

616750

Reis- en verblijfkosten buitenland

reiskostenvergoedingen

616800

Niet-specifieke beroepskledij

verkoopkosten

616900

Overige verkoopkosten

verkoopkosten

617000

Uitzendkrachten

outsourcing

617200

Personen ter beschikking gesteld van de onderneming

outsourcing

618000

Bedrijfsleiderbezoldigingen

bedrijfsleiderbezoldigingen
Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren