Toegangsniveau projecten

Gewijzigd op Mon, 29 Nov 2021 om 07:09 AM

Toegangsniveaus

Een Project hoeft niet voor iedereen relevant te zijn. Daarom is het binnen Yuki mogelijk om per Project  de toegang te bepalen, zodat alleen een specifieke groep gebruikers de inhoud (documenten/e-mails/taken/afspraken) van het Project kan benaderen.


Een Project kan de volgende toegangsniveaus hebben:

 • Alle gebruikers: Dit zijn alle gebruikers met toegang tot het domein. Iedereen kan dit Project en diens gegevens bijgevolg raadplegen.
 • Alle werknemers: Enkel gebruikers die eveneens aangemaakt zijn als werknemer kunnen dit Project raadplegen.
 • Directie: Enkel gebruikers met de rol “directie” kunnen dit Project raadplegen.
 • Beheerder + Leden: Dit is de meest specifieke rol aangezien we hier gericht personen kunnen selecteren die het Project kunnen inkijken. De beheerder is steeds de persoon die het Project heeft aangemaakt, al kan dit achteraf worden aangepast. De leden worden ingegeven door de beheerder en dienen gesplitst te worden via een “;” .
  Bijvoorbeeld: Jeroen; Casper; Ellen

  Zo zullen de beheerder en de leden (in dit geval Jeroen, Casper en Ellen) toegang hebben tot het desbetreffende Project.


Regels

 1. De eigenschappen van een Project kunnen alleen door de beheerder worden aangepast. De geselecteerde gebruikersgroep kan de inhoud bekijken/wijzigen.
 2. Het toegangsniveau van een Project  overschrijft de toegangsniveaus van alle zaken die binnen het Project voorkomen. Dit houdt in dat alle gebruikers die toegang hebben tot een bepaald Project, ook alle inhoud van dit Project kunnen benaderen, ongeacht het specifieke toegangsniveau van de inhoud.
 3. Indien de beheerder van een Project geen gebruiker meer is, kunnen de eigenschappen worden aangepast door gebruikers met een management rol voor de desbetreffende administratie.

Let op: dit geldt dus ook voor documenten die het label 'privé' hebben. Wanneer deze documenten aan een Project worden toegevoegd, kunnen alle gebruikers met toegang tot dit Project dit document ook inzien.


Let op: projecten kunnen ten alle tijde bekeken worden door gebruikers met een management rol voor de desbetreffende administratie.


Financiële gegevens. 

Indien een gebruiker toegang heeft tot een Project kan die gebruiker ook alle financiële gegevens van dat Project  zien, ongeacht de rol die die gebruiker heeft. Op die manier kunnen onderdelen van de financiële administratie zichtbaar gemaakt worden voor een gebruiker zonder dat deze toegang heeft tot de gehele financiële administratie.


Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren