Werknemers in Yuki zijn de personen waarbij je in het profiel aangeeft dat hij of zij een werknemer is door bij Bedrijf de naam van de administratie in te vullen. Bij het aanmaken van een werknemer heeft deze niet automatisch toegang tot de administratie. Daarvoor zal het nodig zijn om deze persoon ook als gebruiker aan te makenGebruikers zijn personen die toegang hebben gekregen tot de administratie (domein). Een gebruiker met de rol Externe accountant zal bijvoorbeeld geen toegang hebben tot documenten waarvan de toegang beperkt is tot de werknemers.