Op deze pagina lichten we kort toe welke stappen je kan ondernemen wanneer één van jouw zelfboek-klanten problemen heeft met het inloggen. Volgende zaken kan je hierbij nakijken:

  1. Check of er een gebruiker aanwezig is in het domein. 

  2. Ga na of de gebruiker een directie-rol heeft om een bundel te activeren en om Zelfboek-rol te kunnen toewijzen aan gebruikers. 


Bij het migreren van de huidige gastgebruikers, zullen deze die geen gebruiker zijn langs ondernemerskant even geen toegang meer hebben. De functie Zelfboeken werd wel geactiveerd voor deze domeinen maar zij dienen zich vanaf nu in te loggen langs ondernemerszijde. Ga dus door de lijst van de domeinen met Zelfboeken en kijk zeker na of er een gebruiker werd aangemaakt. 


Starten er nieuwe zelfboekers (ondernemers die zelf willen boeken bij een kantoor), dan dien je als accountant zelf de functionaliteit Zelfboeken te activeren voor dat domein. Hier kan je lezen hoe dit moet. 


Waar kan ik als accountant het overzicht van zelfboekers terugvinden? 


In jouw overzicht van domeinen op het BO portaal, kan je makkelijk zien voor welke domeinen de functie Zelfboeken werd geactiveerd. Zorg zeker dat de kolom “zelfboeken” en de kolom “Gebruikers” zichtbaar is. Zo kan je snel nakijken of dit nog steeds de juiste toegangen zijn en of er gebruikers zijn in deze domeinen. Heeft één van de overgezette domeinen geen Zelfboeken? Klik dan op de naam van het domein en vink “Zelfboeken activeren” uit in de domeininstellingen (onder Back-office).