Betaallijstbeveiliging

Gewijzigd op Wed, 22 Feb 2023 om 09:02 PM

Via de betaallijstbeveiliging heb je de mogelijkheid om volgende zaken in te stellen:


  • Instellen welke gebruikers betaalbestanden mogen aanmaken, aanpassen en definitief maken.

  • Instellen of facturen, onkostendeclaraties, loonfiches en/of verkoopcreditnota's eerst goedgekeurd dienen te worden alvorens opgenomen te mogen worden in een betaalbestand.

Belangrijk om te weten:


  • De ingestelde Eigenaar van het domein heeft automatisch de rechten om de betaallijstbeveiliging in te stellen.
    Je kan steeds controleren wie er ingesteld is als eigenaar van het domein via het overzicht Mijn Domein. Als dit aangepast dient te worden kan de huidige eigenaar dit via de knop Wijzig eigenaar:


  • Gebruikers met de rol van Security manager hebben ook de mogelijkheid om de betaallijstbeveiliging in te stellen. De ingestelde Eigenaar van het domein kan deze rol van Security manager toekennen aan andere gebruikers.

  • Eens de betaallijstbeveiliging ingeschakeld staat, zal enkel de gebruiker met de bijkomende rol van Procuratie de mogelijkheid hebben om een betaalbestand aan te maken of te wijzigen. Klik hier om te lezen hoe je deze rol kan toevoegen.

Hoe stel je de betaallijstbeveiliging in? 


De betaallijstbeveiliging kan de Eigenaar of Security Manager van het domein instellen door via de betaallijst in het overzicht Betaalbaar gesteld in de rechterbovenhoek op het tandwieltje te klikken: Hierdoor zal onderstaand scherm weergegeven worden met de verschillende opties om aan te vinken:Hier heb je eveneens de optie om de Betalingskorting in te stellen voor aankoopfacturen. 


  1. Kies hier welke documenten eerst goedgekeurd dienen te worden alvorens betaald te worden. Deze documenten krijgen na het inboeken de status In behandeling en zullen pas in de betaallijst onder Betaalbaar gesteld verschijnen eens vrijgegeven voor betaling.

  2. Selecteer vervolgens de gebruikersrol die deze documenten mag goedkeuren voor betaling.

  3. Selecteer de gebruiker(s) die een betaalbestand mag aanmaken of aanpassen.


De gebruiker met de ingestelde rol zal in de betaallijst via het overzicht In behandeling de facturen kunnen nakijken om deze dan vrij te geven voor betaling. Indien de factuur niet goedgekeurd kan worden kan men de factuur oproepen en een vraag stellen aan een andere gebruiker of de accountant. Eenmaal de facturen zijn vrijgegeven, zal Yuki automatisch de documenten in het menu Betaalbaar gesteld plaatsen. De gebruiker met de rol van Procuratie kan nu de facturen selecteren en het betaalbestand opmaken. 


Klik hier om te zien hoe je een betaalbestand kan opmaken. 


Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren