Betaallijst niveaus

Gewijzigd op Wed, 22 Feb 2023 om 09:05 PM

In de betaallijst zijn er 4 niveaus:Betaalbaar gesteld


Hier komen alle aankoopfacturen, verkoopcreditnota's, onkostendeclaraties en/of loonfiches terecht, indien deze documenten ingeboekt zijn met de betaalwijze Overschrijving of Wordt teruggestort voor verkoopcreditnota's. 


 • Betalen vóór: Vervaldatum van het openstaand document 
  • LET OP! Yuki geeft GEEN melding als de vervaldatum verstreken is. 
 • Aan: Naam begunstigde
 • Bankrekening: bankrekening van de begunstigde
 • Open : Openstaand bedrag
 • BK : Betalingskorting (indien betalingskorting ingeschakeld werd via de betaallijstbeveiliging) 
 • Betaalstatus:
  • GEEL: Volledig onbetaald
  • BLAUW: Deels betaald
 • Type: Afhankelijk van het type document geeft Yuki een ander symbool weer.
 • Factuurdatum: Datum van het te betalen document
 • Factuurnummer: Factuurnummer van het te betalen document
 • Taak: status gekoppelde taak 

In behandeling


Wanneer je een document vanuit het overzicht Betaalbaar gesteld manueel in de wacht hebt geplaatst, komt dit te staan bij het overzicht In behandeling. Door de factuur te selecteren en vrij te geven voor betaling komt deze terug in het overzicht betaalbaar gesteld.

Als je werkt met de de betaallijstbeveiliging, zullen alle documenten automatisch in het niveau In behandeling komen zodat de ingestelde gebruikersrol de facturen kan vrijgeven voor betaling. Eens vrijgegeven, zullen de facturen in het overzicht Betaalbaar gesteld komen.Klik hier om meer te weten te komen over de betaallijstbeveiliging. 


Onderweg

Wanneer je een SEPA-betaalbestand definitief hebt gemaakt, krijgen alle opgenomen documenten de status 'Betaling onderweg' en kan je ze in dit niveau terugvinden. Zodra de banktransacties hiervoor binnen zijn gekomen en gekoppeld zijn met de openstaande documenten, verdwijnen ze uit dit overzicht. • Met de knop Zet in betaallijst  plaats je het document terug in het niveau Betaalbaar gesteld

Historie  

Hier kan je al je definitief gemaakte of concept-betaalbestanden raadplegen. 


Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren