Wanneer dien je facturen manueel te markeren als betaald?


  • Als je aankoopfacturen hebt die opgemaakt zijn geweest in vreemde valuta.
    (Een SEPA-betaalbestand laat enkel Euro-betalingen toe) 
  • Als je reeds een factuur buiten Yuki om hebt betaald én de banktransactie ervan nog niet aangeleverd is in je domein.


Hoe markeer je een factuur manueel als betaald?


Selecteer het document en kies voor Markeer als betaald.

 

Hierdoor komt het document in het niveau Onderweg te staan, in afwachting van de aan te leveren banktransactie.